INTERREG

Interregionale utviklingsprogram er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Onsdag 14.mai arrangerer Buskerud Fylkeskommune en temadag om INTERREG med presentasjon av prosjekter og muligheter knyttet til sektorprogrammene i EU.

Publisert 10.04.14

Buskerud

INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING