Global Future - grunder med suksess

Nederlandske Maaike Visser  har bakgrunn som helsesøster og pedagog, og er selv mor til en gutt med dysleksi. Med ståltro på Lydfarge-metoden har hun hjulpet mange barn i Norge med å knekke lesekoden og oppleve mestring og leseglede. Tirsdag 6.januar er hun på "God Morgen Norge" på TV2.

Publisert 05.01.15

Buskerud

Lydfargemetoden lærer barna å lese ved hjelp av fargekoder knyttet til lyden bokstavene lager. Dermed visualiserer barna lydene i stedet for kun å sette sammen bokstaver til ord.

- Når lydene blir visualisert kan elevene lese ord og tekster med riktig uttale, og dermed gjenkjenne ord de bruker muntlig. Det er konkret og appellerer til flere sanser. Elever som har brukt lydfargemetoden øker sin språklige bevissthet og utvikler en raskere og sikrere avkoding. De leser betydelig fortere, skriver mindre feil og er mer språkbevisste, sier Visser.

Se artikkel her om hvordan Andreas (9) fikk tilbake gleden og lysten til å lese ved hjelp av Lydfarge-metoden:

http://www.klikk.no/foreldre/article934363.ece