Kombinasjon jobb og pensjon - en gavepakke for både arbeidstager og arbeidsgiver?

Dette var det Roger Moen, Fagsjef i senter for seniorpolitikk, skulle gi svar på på frokostmøte på Hønefoss i går. - Jeg er tilbøyelig til å svare JA på dette spørsmålet, men det er en del utfordringer, uttaler Moen.

Publisert 04.11.15

Buskerud

For arbeidstaker gir kombinasjonen økt fleksibilitet, sier Roger Moen. - Du kan velge pesnjoneringstidspunkt og omfang av arbeid/penjson. Lønnsomheten er størst når du velger å stå lenger i arbeid. Dette gjelder først og fremst i privat sektor.

 - For arbeidsgivere gir det flere muligheter på arbeidsmarkedet. Men det fører også til økt krav til personalplanlegging. Flere ansatte kan slutte tidligere og de ansatte har krav på redusert arbeidstid etter 62 år (aml). - Det krever også at arbeidgivere har god kunnskap om pensjon, fortsetter han. - Bevisste arb.givere kan vinne på rekrutteringsmarkedet, avslutter han.