RV 23 Dagslett - Linnes

Kommunale feil forsinker

Fylkesmannen i Buskerud har underkjent Lier kommunes behandlig av  reguleringsplan for Rv 23 Dagslett - Linnes. En rekke alvorlige saksbehandlingsfeil blir påpekt og sender dette viktige veiprosjektet inn i en ny runde i saksbehandligskarusellen med mulighet for store forsinkelser.

Illustrasjonsfoto

Publisert 27.03.14

Buskerud

Denne utsettelsen rammer hardt både næringslivet og alle andre trafikkanter, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud, som setter sin lit til at Statens Vegvesen kan forsere sitt arbeid. Det må være lov å reise spørsmål om den kommunale kompetansen i Lier kommune når man blant annet evner å sette støybegreninger som bidrar til at regulert vei ikke kan bygges.

Det var et håp om at dette veiprosjektet skulle komme inn i statsbudsjettet for 2015. Det kommer helt klart ikke til å skje. Hvor lang utsettelsen vil bli vet en ikke i dag, men NHO Buskerud forutsetter at det settes fullt trykk fra alle parter for at forsinkelsen skal bli så minimal som mulig.