Kompetansebarometeret

Kompetansebarometeret viser udekket behov

NHO har lansert sitt kompetansebarometer. 17000 av NHOs 23 000 medlemsbedrifter er spurt i denne undersøkelsen og 5300 har svart. Undersøkelsen, som er gjennomført av NIFU gir et godt bilde av kompetansebehovet hos NHOs medlemsbedrifter.

Foto: Nils Maudal

Publisert 11.04.14

Buskerud

Undersøkelsen viser at 6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter sier de har et udekket behov for kompetanse. Kompetansebehovet i svært mange av NHOs bransjer er svært høyt og er udekket.

Konsekvensene for bedriftene er tapte kunder, skrinlagte eller utsatt utvidelse og redusert aktivitet.

Annenhver NHO-bedrifter har i dag rekrutteringsproblemer. Bedriftene sier at om fem år vil det være størst mangel på personer med fagbrev og utdanning fra fagskole. Dette utgjør 57 % av kompetansebehovet, mens bachelorgrad utgjør 13 % og personer med mastergrad utgjør 10 %.

- Denne undersøkelsen viser at samarbeidet mellom skole, utdanning og næringslivet er viktigere enn noen gang, sier regiondirektør Per Steinar Jensen, NHO Buskerud. Det er også svært viktig at fagopplæringen snakkes opp og blir et attraktivt valg for de unge. Det er viktig at myndighetene trår til med gode insitamenter.

NHOs kompetansebarometer er et svært viktig verktøy for NHO bedriftenes kompetansebehov, mener Jensen