KommuneNM 2014

Kongsberg i toppen

NHOs KommuneNM 14 plasserer Kongsberg/Numedalsregionen som nummer 3 av 79 regioner i Norge. Dette er en svært god plassering bare slått av Osloregionen og Stavangerregionen. Plasseringen bekrefter den sterke utviklingen Kongsberg er inne i, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud

Publisert 29.07.14

Buskerud

Blant kommunene rangerer Kongsberg som nummer 6 av alle landets kommuner. Lier kommune ligger som nummer 10.  Hurum kommune er den kommunen i Buskerud som har flyttet seg  mest i positiv retning fra en 205. plass i 2008 til 126. plass i 2013.

Regionene i Buskerud fordeler seg over et vidt spekter. Blant 79 regioner kommer Drammensregionen som nr 12, Ringerike/Hole nr 28, Midt-Buskerud nr 31 og Hallingdal kommer dårligst ut som nummer 52.