Kritisk til Brakerøya

NHO Buskerud er kritisk til lokalisering av nytt sykehus til Brakerøya. Hensikten med NHO Buskerud høringsuttalelse er å uttrykke næringslivets syn på Vestre Vikens anbefaling til tomtevalg. Vi mener at valget av Brakerøya som lokaliseringsalternativ til et nytt Vestre Viken sykehus skaper store utfordringer for industribedriftene lokalisert på Brakerøya, Lierstranda og i området rundt Drammen havn.

Regiondirektør i Buskerud, Per Steinar Jensen

Publisert 28.02.14

Buskerud

Industribedriftenes konkurransekraft er sterkt knyttet opp til dagens lokalisering, som er regulert til næringsareal. Bedriftene ser ikke mulighetene for relokalisering som gir tilsvarende rammebetingelser som i dag. Samtidig kan det være vanskelig å fortsette dagens industri- og havnevirksomhet med et nytt regionsykehus som nærmeste nabo.

- Idéfaserapporten gir et ufullstendig bilde av samfunnsmessige konsekvenser ved valg av de ulike alternativene for lokalisering av nytt regionsykehus, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Vi mener det er et poeng at et nytt regionsykehus vil tilføre Buskerudbyen godt kompetente arbeidsplasser uansett lokalisering, mens arbeidsplasser knyttet opp mot næringslivet på Lierstranda vil stå i fare ved valg av Brakerøya.