Lidenskap og campingliv ved Sperillens bredd

Naturbaserte opplevelser og økt kvalitet trekker stadig flere folk til campingplasser landet rundt. Så også til Buttingsrud Camping i Hallingby. Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud er tredje generasjon som driver den idylliske familiecampingen ved Sperillen. Livet som campingvert er langt ifra noe latmannsliv, innser vi raskt.

#205

Buttingsrud Camping bidrar til betydelig verdiskaping i lokalmiljøet. Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud ønsker å utvide virksomheten, og skulle gjerne hatt bredbånd. Fotograf: Elin Kaafjeld

Publisert 03.07.17

Buskerud

Buttingsrud Camping består av 100 helårsvogner, 30 døgnplasser og 12 hytter. Nytt av året er 12 bobilplasser helt nede ved vannkanten. I tillegg finnes en kiosk og butikk som er åpen fra påske til oktober, daglig fra juni og ut august. Her bakes og selges ferske brød hver dag, til glede både for campinggjestene og bygdas innbyggere.

Familiebedrift

Trond Helge Furuseth Ottersen Buttingsrud overtok campingen i 2002, etter sin mor. Morfaren startet geskjeften i 1955.

-Turister fra Oslo begynte å reise ut fra byen med telt. Da åpnet morfar havnehagen ned mot fjorden og bygde en utedo. Dermed var Buttingsrud Camping etablert, sier Trond Helge, som forteller at de har mange faste gjester, familiegrupper som har vært her siden 60-tallet. Plasser går i arv, nye generasjoner tar over.

Oppgraderer og utvikler kontinuerlig

Trond Helge er ikke en mann som hviler på sine laurbær. Han har oppgradert hele campingen etter at han overtok: restaurert samtlige hus på gården, to sanitæranlegg og rustet opp kilometervis med skogsbilvei. Han har lagt opp et nytt område for bobiler helt nede ved vannkanten, og er i ferd med å legge ut en ladestasjon til elbiler.

-Det neste på trappene er at vi skal bli Green Key sertifiserte. Green Key er den største globale miljøsertifiseringen for overnattingssteder, som har som mål å fremme bærekraftig turisme, utdyper han.

Mangler bredbånd

I 2012 søkte Trond Helge kommunen om å få drive campingplass og kro på den andre siden av veien også. Han venter fremdeles på svar.

-Når nye E16 fra Oslo via Hønefoss står klar, blir alt av spisesteder langs veien plutselig ikke liggende ved hovedveien lenger. Da synes jeg det er en god ide å bygge veikro her oppe. Dessuten stenger de stedene som allerede er her altfor tidlig på kvelden, med tanke på utenlandske turister som kommer hit, gjerne utpå kvelden.

Å få bredbånd, er et annet ønske han har.

-Ringerike kommune er en bykommune. Da får de ikke tilskudd til å bygge ut bredbåndsnettet. Dermed blir det ikke prioritert. Bookingsystemet og varebestilling går over nett, så vi skulle gjerne hatt bredbånd. Det er et stort problem, konstaterer campingdriveren.

Likhet for alle

At det blir likt for alle, at regelverket håndheves og praktiseres likt i de ulike kommuner, er også et ønske.

-Vi har revet alle takoverbygg, i tråd med gjeldende regelverk. Det har kostet oss noen beboere, som har reist til andre campingplasser, hvor kommunene ser mellom fingrene på den bestemmelsen. Det blir feil.

Møteplasser og erfaringsutveksling

Buttingsrud Camping er med i utviklingsprosjektet "Nasjonal klynge for campingnæringen", i regi av NHO Reiseliv og Norsk Turistutvikling. Målet er å videreutvikle camping til å bli enda mer lønnsomt og attraktivt, sikre arbeidsplasser og øke opplevelsesverdien knyttet til camping.

De over 40 campingplassene som deltar i prosjektet, møtes 3-4 ganger i året. Trond Helge er også med på NHO Reiselivs årlige campingkonferanse på Kiel-ferga.

-Slike møteplasser betyr mye. For oss det det ofte et stykke til andre campingplasser, så det å møte hverandre og dele erfaringer er viktig. Ellers er NHO Reiseliv Innkjøpskjeden en viktig medlemsfordel.