Må ta vare på mangfoldet i Drammensregionen

Politikere fra fem partier startet dagen med å "gå for næringslivet" på Tollboden Hotel i Drammen. Her traff de representanter fra det brede næringslivet som regionen har å by på. Og her fikk de innspill til hvordan legge til rette for at Drammen skal være en næringsvennlig by i fremtiden.

#205

Kjell Arne Hermansen (H) og Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (Unge Høyre) lytter til hva Petter Kveil fra Stenseth & RS Entreprenør AS (bak t.v.) og Cecilie Hagby fra Svelviksand AS (bak t.h.) mener er viktige rammevilkår for deres virksomheter.

Publisert 15.06.17

Buskerud

Det var høyt energinivå da NHO Buskerud samlet politikere og næringsliv til speed-dating og dialog på Tollboden Hotel. Møteplassen "Gå for næringslivet" er et lavterskeltilbud hvor NHOs medlemsbedrifter kan møte stortingsrepresentanter og ta opp viktige saker som de er opptatt av.

Må ha flere ben å stå på

Trine Bingen er direktør på Tollboden og vertinne for arrangementet. Hun sitter også i styret i NHO Reiseliv Region Øst-Norge. Tollboden Hotel har 40 ansatte fra 13 nasjoner, og er gjennom Trip Advisor kåret til Norges 12. beste av 1300 hoteller. Mat og service er det de scorer høyest på. Bingen trakk frem det hun mener er bra med Drammen, og som det er viktig å huske på når regionen skal videreutvikles.

–Vi har et bredt sammensatt næringsliv og en god blanding av utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Det gjør at vi ikke er så sårbare når kriser rammer. Vi har flere ben å stå på. Det er viktig å huske på når vi videreutvikler regionen.

Det nye næringslivet

Astrid Green fra BOOST Global Innovation representerer "det nye næringslivet". Hun er opptatt av at Drammen må legge til rette for at det skal gro frem nye vekstbedrifter.  

–Vi må skape møteplasser. Vi må satse på de små, etablere inkubatorer, klynger og nettverk hvor bedrifter kan møtes. Også må vi må tenke at vi er en del av verden, at vi er globale. Det nytter ikke at vi sitter i Norge og kjøper og selger tjenester bare av hverandre. Vi må ta tak i talentene og kunnskapen, tørre å tenke nytt, prioritere, og utvikle ny teknologi. Så må vi sørge for stø kurs, og ikke vingle, understreket Green, som er nestleder i NHO Buskerud.

Tverrpolitisk enighet

Grete Karin Berg fra NHO Buskerud oppsummerte tre punkter politikerne er enige om, uavhengig av partitilhørighet:

 1. Vi trenger et utdanningsløp som matcher næringslivets behov. Alle må ha et arbeid å gå til, og næringslivet har et stort behov for yrkesfaglært arbeidskraft.
 2. Samferdsel er Alfa og Omega. Det er viktig at varer og råvarer kommer enkelt frem, og at vi kommer oss til og fra jobb. Det er tverrpolitisk enighet o at intensjonen i Buskerudbypakke 2 følges opp.
 3. Forutsigbarhet. Bedrifter må vite hva slags rammer de jobber innenfor. Enten man utvikler seg fra eksisterende næringsliv, eller det er snakk om ny gründervirksomhet.

Andre innspill politikerne meldte at de tok med seg videre var:

 • Et stort engasjement for regionen, og ikke bare egen bedrift.
 • Det private næringslivet evner å se utover egen vegger. De snakker på vegne av hele bransjen og tar et stort samfunnsansvar. Interessant å få med seg det.
 • Vi må snakke opp yrkesfag, for å få ungdom til å ønske å ta yrkesfag og fagbrev.
 • Næringslivet i Drammen må være med på den grønne omstillingen. Kongsberg, med akser til Drammen og Lier, kan være en spydspiss i det grønne skiftet som er på gang.
 • Gründervirksomhet: Vi må gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg i Drammen.
 • Selskapsskatt og formueskatt: Bedrifter må konkurrere på like premisser, slik at de ikke heller velger å etablere seg i utlandet.
 • Vi må tørre å prioritere: Hva skal Drammen være best på i landet? Fornybar energi og helseteknologi?
 • Å bygge opp teknologibyen Drammen er viktig.
 • Vi trenger en kompetansereform i Norge, å koble utdanningsinstitusjoner nærmere næringslivet.
 • Satse på det digitale, sørge for at vi er i front på det digitale, og det er vi ikke i dag.
 • Bra med beslutningen om å bygge nytt sykehus. Nå må vi sørge for at vi får på plass nødvendig finansiering.
 • Drammen må satse på teknologi og helseteknologi, og da er det viktig å samarbeide med Kongsberg.
 • Skatteincentiver: Hvordan gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter i etableringsfasen, å sørge for at de ikke blir skattet i hjel, men får incentiver til å satse og investere i bedriften?
 • Like konkurransevilkår: Vann- og avløpsavgifter varierer fra kommune til kommune. Drammen må sørge for å være næringsvennlig.
 • Det er viktig at bedriftene snakker om hva i Buskerudbypakke 2 de mener er viktigst? Der må vi møtes oftere.
 • Lokalpolitikken er viktig også på Stortinget. Regioner, planer, samferdsel. Lokalpolitikken er viktig i alt dette.
 • Utdanning og kvalifisering. Det er ikke bare høykompetanseplasser vi trenge fremover. Vi må ivareta den arbeidskraften det er flest av.
 • Du kan ikke gjøre alle til lags. Som politikere må vi tørre å ta upopulære beslutninger, som ikke alle er enige i. Vi må se det overordnede bildet.
 • Vi bygger næringslivet nedenfra og opp, det vil si vi tror på enkeltindivider og enkeltbedrifter. Da må vi ha rammevilkår som er like.