Ministeren møter næringslivet

NHO Buskerud, NHO Vestfold og NHO Telemark inviterer næringslivet i vår region til et dialogmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 6. juni i Tønsberg. Temaet for møtet er ny Nasjonal Transportplan og viktigheten av gode samferdselsløsninger for næringslivet!

#205

Vei Fotograf: Per Steinar jensen

Publisert 23.05.16

Buskerud

- Det er svært positivt at samferdselsminsiteren nå reiser rundt i hele landet og lytter til næringslivets behov, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO BUskerud.

Etatenes forslag til NTP for 2018 - 2019 ble lagt fram 29. februar 2016 og nå er det viktig å få fram hva som er nødvendige samferdselsinvesteringer for å sikre bedriftenes konkurransekraft.

Her kan du melde deg på og få mer informasjon