”Mulighetenes kapittel” gjør bedriften mer lønnsom

NHO og LO mener norsk næringsliv fortsatt har mye å lære om samarbeid og medvirkning. – Her ligger et stort, uutnyttet potensial for gevinst, sier regiondirektør i NHO Buskerud, Per Steinar Jensen.

Publisert 19.02.15

Buskerud

NHO-direktøren får følge av LOs distriktssekretær i Buskerud, Jan Petter Gundersen, som mener norsk næringsliv går glipp av store besparelser og økt konkurransekraft.

– Nøkkelen ligger i Hovedavtalens del B. Det er dette kapittelet som omhandler samarbeid og medbestemmelse, i motsetning til resten av Hovedavtalen, som i stor grad omhandler og regulerer konflikter og interessemotsetninger, sier Gundersen.

– Lær av sunnmøringene

Han og NHO-makker Jensen er skjønt enige om at økt samarbeid og bred medvirkning er veien å gå for bedrifter som ønsker bedre arbeidsmiljø, nye muligheter og økt lønnsomhet.

– Vi vet at engasjerte og involverte medarbeidere gir positive resultater som synes på bunnlinja. Det er ingen tilfeldighet at møbelindustrien i Norge overlever – mot alle odds. Der har de satt samarbeid til det beste for bedriften i system. Mange kunne lære  noe her, sier Per Steinar Jensen.

LO og NHO i Buskerud har nylig gjennomført et HF-finansiert prosjekt rettet mot reiselivsnæringen i regionen. Med stor suksess. Prosjektet handlet om å skape bedre samarbeid på alle nivåer i bedriftene, og bevisstgjøre alle ansatte på at de har et felles ansvar for bedriften.

Hoteller i samspill

– Bakgrunnen var at bedriftene brukte mye tid og ressurser på småkonflikter som det burde vært en smal sak å ordne opp i. Den nødvendige tilliten mellom partene var ikke til stede. Et dårlig klima går ut over alle deler av driften, sier Gundersen.

Ni hoteller i Vestfold og Buskerud har deltatt i prosjektet, og tilbakemeldingen er unison:

– Effektiviteten har økt og konfliktnivået har gått ned i de bedriftene som har vært  med. Det rapporteres også om mer fornøyde gjester og bedre lønnsomhet. Både ledelse og tillitsvalgte sier de har lært mye, sier Per Steinar Jensen.

Verken han eller Gundersen er i tvil om at hotellene har vært gjennom en bevisstgjøring som bidrar positivt på alle parametere.

– Bedriftene så hvordan de kunne samarbeide bedre og sammen jobbe mer effektivt og målrettet. Alle medarbeiderne ville jo i bunn og grunn bedriften vel, de er i samme båt, sier Gundersen. I løpet av prosjektet ble medarbeiderne mer bevisst på sin egen rolle. Tillitsvalgte fikk for eksempel lederopplæring, sammen med toppledelsen og mellomlederne. Det var en uvant tankegang for mange.

”Reisende i elendighet”

Gundersen mener et viktig suksesskriterium var at reiselivsprosjektet var partssammensatt, drevet fram av NHO og LO i fellesskap.

– Det er en utbredt oppfatning at NHO og LO krangler hele tiden. Sannheten er at vi samarbeider godt i de aller fleste saker. Vi vet også at det gjøres veldig mye bra jobb ute i bedriftene, jobb som bunner i partssamarbeid og som gir gode resultater. Jeg kaller meg selv ofte ”reisende i elendighet” – det er jo ingen som ringer fagforeninga hvis det går bra! Det skulle vi ønske de gjorde, sier Jan Petter Gundersen.