Kommunereformen

Nå må reformer komme

Siden den forrige store reformen i kommunesektoren på 60-tallet har det vært en rivende utvikling på alle områder i samfunnet. Tiden for en reform er etter NHOs mening overmoden. Næringslivet trenger mer robuste kommuner som partnere. I Buskerud har vi registrert at lokalpolitikerne synes å være lunkne til en reform og det er bekymringsfullt.

Publisert 15.05.14

Buskerud

Da statsråden la fram kommunereformen fulgte det med en klar tidsplan og dette er en betydelig fordel for framdriften i reformarbeidet. Endelig har man satt en tidsramme hvor man ser for seg at dette skal være ferdig.

Dagens kommunegrenser stemmer dårlig med behovet som er i mange regioner. Det gjelder særlig i de tette pressområdene som Drammensregionen er et eksempel. Andre regioner sliter mer med å være attraktive både for kompetanse og arbeidskraft som skaper problemer for tjenesteproduksjonen i kommunene. – Jeg forventer at kommunepolitikerne griper muligheten for å styre denne prosessen selv og tar initiativ til å utrede hva som skal til for å løse framtidens utfordringer, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud

Kontakt oss

Per Steinar Jensen

Konsulent

Region

per.s.jensen@nho.no
Telefon
91339119