NHO Arena Buskerud

NHO Arena for DEG

NHO Arena er en møteplass lokalt - der du driver din virksomhet - hvor vi ønsker å sette fokus på det du er opptatt av som en mindre medlemsbedrift i NHO. Vi arrangerer NHO Arena Buskerud på 5 lokale møteplasser i november – med temaene: "Modernisering og forenkling" og "Seriøst arbeidsliv under press".

Publisert 01.10.14

Buskerud

Moderne og forenklet, seriøst og konkurransedyktig

NHO jobber for at våre medlemmer skal få best mulig vilkår og rammebetingelser, og vi er opptatt av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv som oppleves som sikkert og som har gode vilkår for arbeidstakerne, og lønnsomme rammevilkår for de seriøse bedriftene. De useriøse aktørene utfordrer disse verdiene og er en trussel mot den norske modellen.

NHO vil fremme tiltak for et mer moderne og fleksibelt arbeidsliv; tiltak som treffer og gjør hverdagen til de mindre bedriftene mer rettferdig og enklere.

Men aller mest vil vi i NHO Buskerud og og inviterte poltikere LYTTE til det dere har på hjertet på NHO Arena i DIN region! Vi ønsker at dere kommer med utfordringer dere som mindre bedrifter opplever i hverdagen, og som dere ønsker at det skal gjøres noe med. Kanskje dere også har innspill på gode tiltak som virker og som bør styrkes ytterligere - eller kanskje dere har helt nye tiltak dere vil fremme! Vi er lutter øre! Det er DERE som kjenner hvor skoen trykker som har den på...

Velkommen til NHO Arena i Buskerud!

KLIKK
HER – og gå inn på det arrangementet som er aktuelt for DEG i DIN region og se PROGRAM og
PÅMELDING