NHO Buskerud gratulerer Rolf Qvenild med Kongsberg Næringsforums hederspris

Da KNH skulle dele ut sin aller første hederspris, var det mange sterke kandidater. En skilte seg imidlertid ut. Gjennom 50 år har prisvinneren jobbet utrettelig for Kongsberg, både innenfor industrien og akademia.

Hedersprisvinner Rolf Qvenild med en av sine tidligere studenter, Øivind Lundestad. Fotograf: Grete Karin Berg

Publisert 16.03.18

Buskerud

-Rolf Qveniild har jobbet for å styrke det teknologiske miljøet i byen helt fra han kom hit på 60-tallet og frem til i dag. Ikke minst har hans engasjement for å knytte næringsliv og akademia nærmere sammen skapt grobunn for kreativitet, nyskaping og arbeidsmuligheter, fremhevet juryen i sin begrunnelse.

Qvenild var administrerende direktør på Kongsberg Våpenfabrikk fra 1978. Og var også sjef under KV-krisen i '86-'87.

-Gjennom sin fartstid i Kongsbergindustrien har han en stor del av æren for at vi i dag har TechnipFMC på Kongsberg. Han var også instrumentell for satsningen på Dynamisk Posisjonering, som i dag er grunnen til at vi har Kongsberg Maritime, het det i begrunnelsen. Qvenild har også vært svært viktig i arbeidet med opprettelsen av Systems Engeneering-studiene ved høyskolen.

I sitt åttiende år jobber han fortsatt med å undervise studenter, øke samhandlingsgraden mellom akademia og næringslivet og med å styrke Kongsbergs posisjon i den internasjonale konkurransearenaen. 

Vi ønsker Rolf Qvenild lykke til med videre innsats!