NHO Buskerud på nytt besøk i Brussel

6-8 september tok NHO Buskerud igjen turen til Brussel for å besøke NHO sitt kontor i EUs høykvartal. Et spennende faglig opplegg stod på programmet fylt av møter med både EU-delegasjonen, EFTA og Business Europe.

Publisert 09.09.15

Buskerud

Samtidig var den eskalerende situasjonen om flyktningstrømmen fra Midtøsten og hva Europa kan gjøre for felles å klare denne utfordringen et viktig tema som var på alles lepper under turen. "Veldig interessant å diskutere sammen med kollegaer fra Norge og øvrig Europa om hvordan norsk og europeisk næringsliv kan bidra til mottaket og integreringen av de menneskene som er på flykt", sa Per Steinar Jensen, regiondirektør i NHO Buskerud.

Litt ekstra krydder på turen ble det i form av førstehandsmøte med det europeiske demokratiet ved en omfattende demonstrasjon foran EU-kommisjonen av Belgiske melkebønder som ønsket bedre økonomiske rammevilkår for virksomhetene sine. I samtaler med Lars Erik Nordgaard, nærings- og fiskeriråd i EU-delegasjonen, Niels B. Bekkhus, Senior Officer i Goods Division på EFTA og Christian Jordal, saksbehandler i European Surveillance Authority (EFTA sitt overvåkningorgan) samt Business Europe lærte regionstyret i NHO Buskerud også mer om forholdet mellom EU/EØS og fikk et dypere innblikk i hvordan Business Europe som den største næringslivsorganisasjonen arbeider opp mot EU-institusjonene.

"Hele besøket viser at EU er viktig for norsk konkurransekraft", sier Roald Gulbrandsen.

I møter med Roald Gulbrandsen, daglig leder i NHO Brussel og Telenor fikk styret også høre direkte fra NHO Brussel og en medlemsbedrift om hvordan norsk næringsliv og norske selskaper kan delta i og bidra til politikk- og regelverksutviklingen på EU-nivå. "Vi har hatt to interessante og inspirerende dager her nede sammen med Buskerud", sier Roald Gulbrandsen. 

 

Roald Gulbrandsen, daglig leder i NHO Brussel