Piql AS gikk av med seieren

NHO Buskeruds nyskapingspris 2015 går til Piql AS. Bedriftens visjon er å «reshape data preservation»; sikre fremtidig tilgang til vår tids mest verdifulle digitale data. Bedriften er sterkt innovasjonsdrevet og er banebrytende på flere plan – både teknologien, forretnings-modellen, og bruken av design og strategisk merkevarebygging er nyskapende innen bransjen.

Cecilie Møller Endresen, NHO Buskerud deler ut prisen til Katrine Loen Thomsen, Project Manager og Maria Aas Borkenhagen, Marketing Manager

Publisert 09.06.15

Buskerud

Firmaet opererte tidligere innen filmindustrien, og har bl.a. utviklet Cinevator som er regnet som verdens ledende digitale filmprinter. Cinevator er fremdeles i bruk over hele verden av selskaper som Technicolor og Deluxe.

Bedriftene visjon er å «reshape data preservation». Bedriften jobber for å sikre fremtidig tilgang til vår tids mest verdifulle digitale data. Manglende datasikkerhet, korrupte filer og utdaterte formater; digital informasjon byr på mange og komplekse utfordringer. Hvordan kan man da sikre fremtidig tilgang til verdifulle data?

Kort fortalt er forretningsideen å bruke fotosensitiv film som lagringsmedium for digitale data. Bedriften har utviklet teknologi som gjør det mulig å lagre digitale data i form av binære koder på film. Dataene er søkbare som i andre digitale lagringsteknologier, men de lagres på et medium som sikrer lang levetid og som i tillegg forhindrer at uvedkommende sletter eller endrer dataene.

Teknologien er unik. I følge bedriften finnes det ingen andre tilgjengelige teknologier som gir en komplett løsning på utfordringene knyttet til å sikre fremtidig tilgang til digital informasjon. Teknologien er dessuten kompleks og krever spesialkompetanse innenfor flere områder, noe som gjør det vanskelig for enkeltstående aktører å kopiere løsningen.

NHO Buskeruds nyskapingspris 2015.                                               NHO har delt ut denne prisen siden starten av NHO for mer enn 25 år siden. NHO Buskeruds egen nyskapingspris har også lange tradisjoner. I dag er det slik at den regionale nyskapingsprisen deles ut i NHOs 15 regioner. Alle disse vil være kandidater til NHOs nasjonale nyskapingspris som deles ut på Småtinget i august.

Formål:
Formålet med NHOs nyskapingspris er å belønne enkeltmenneskers initiativ. Ved å utdele denne prisen ønsker vi å skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping og nyetablering av bedrifter.

Kriterier:
Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet. Den må være basert på nyskaping. Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på. Den bør være en rollemodell for ungdom.


Det er en glede å kunne tildele Piql AS NHO Buskeruds nyskapingspris for 2015. Prisen er 10 000 kroner og samt diplom og en liten grafikk. Piql AS blir også NHO Buskeruds kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris.