NHO Buskerud på banen: Felles opprop for bedre togforbindelse til industrikommunen Kongsberg

Torsdag 9. mars samlet NHO Buskerud, sammen med NHO Telemark, ordførere fra tre kommuner, næringslivet på Kongsberg, LO og flere viktige alliansepartnere til et felles opprop om hyppigere tog til Kongsberg. Dette vil ha stor betydning for kommunen, som er vertskap for noen av landets fremste og største eksportbedrifter.

#205

Kjemper for hyppigere tog: Fra venstre: Kjell Gunnar Hoff, varaordfører i Kongsberg, Ann-Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker, Willy Holdahl, GKN Aerospace, Jan Petter Gundersen, LO Buskerud, Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum, Johnny Løcka, Kongsberg Teknologipark, og Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud, var noen av de som skrev under oppropet. Fotograf: Cato Martinsen, Laagendalsposten

Publisert 10.03.17

Buskerud

Oppropet skal sendes sentrale politiske myndigheter i forkant av at Nasjonal transportplan for neste tiårsperiode legges frem. Regiondirektør i NHO Buskerud, Grete Karin Berg, understreker at næringslivet trenger flere togavganger. Dette er viktig for næringslivets konkurransekraft, spesielt de store industribedriftene på Kongsberg, landets tredje største industrikommune.

 Viktig for videre vekst i norsk industri

-Hovedbudskapet i vårt opprop er et krav om at vi trenger to tog i timen mellom Drammen og Kongsberg, og under en time fra Oslo til Kongsberg. Kongsbergindustriens behov for å transportere nødvendig arbeidskraft med den rette kompetansen er et viktig hensyn. Skal eierne, som både er norske og utenlandske, bidra til å sikre videre vekst i norsk industri, må de oppleve at også jernbanen til Kongsberg blir prioritert når det skal investeres i nasjonal infrastruktur. Dette er vi i NHO svært opptatt av, sier regiondirektøren.

I oppropet pekes det på at økt frekvens vil være et vesentlig bidrag til målet om økt kollektivandel, redusert klimautslitt og – ikke minst – næringsutvikling.

Opprop om E134 vestover

Det ble også laget et eget opprop om E134 vestover fra Kongsberg gjennom Telemark. Grete Karin Berg sier det er viktig for NHO at denne utbyggingen prioriteres, sammen med oppgradering av Strømsåstunnelen, fordi E134 er en viktig transportkorridor mellom øst og vest.