Ny kraftsatsing på veier og jernbane

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbane over hele landet. Det er nødvendig å doble kapasiteten i kollektivtransporten i byene. En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet.

Her er NHOs storsatsing på vei og jernbane i Buskerud. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

Publisert 03.09.15

Buskerud

I dag, 3. september, lanserer NHO SamferdselsLøftet III, Næringslivets transportplan. Dette er NHOs innspill til regjeringens Nasjonale transportplan for perioden 2018–2029 (NTP).

En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet.

Ønsker budsjettøkning på 73 prosent

Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer. Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel, som er en økning på hele 73 prosent.

Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 på 780 milliarder kroner. Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere bygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, E39 langs vestlandskysten, Intercity-satsingen rundt Oslofjorden og en rekke storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge.

Prioriteringer i Buskerud - Ringeriksløsningen allerede på agendaen

NHO prioriterer oppstart av en rekke nødvendige infrastrukturprosjekter i Buskerud i NTP perioden frem mot 2030. For Buskerud sin del kan vi konstatere at vi allerede har fått klarsignal fra regjeringen for Ringeriksløsningen med ny bane og E16 til Hønefoss - helt i tråd med vår anbefaling i Samferdselsløftet III. – Nå må vi stå knallhardt på oppstart i 2019, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Dette vil bidra til en sterk vekst av Ringeriksregionen og kunne gi en eventyrlig utvikling både for Ringeriksregionen og Hallingdal.

Konsulentselskapet COWI AS har beregnet at produktiviteten på Hønefoss vil øke med 5 % som følge av  dette prosjektet.  I Oslo og Bærum vil produktivitets økningen være 0,1 %. Totalt vil dette gi en gevinst for samfunnet på 7,4 mrd kroner. -Dette er en betydelig gevinst, som må vektlegges når man skal prioritere hvilke samferdselsprosjekter som det bør satse på, sier Jensen.

Det er viktig at regionen nå rigger seg for vekst. Vi ser det som viktig at prioriteringer innenfor samferdselssektoren i sterkere grad sees i sammenheng med annen samfunnsutvikling.