Nyskapingsprisen til Elstøen Gartneri

Elstøen Gartneri AS er i dag tildelt NHO Buskeruds nyskapingspris 2014. Bedriften får prisen for sin evne til innovasjon og nyskaping gjennom lang tid. Dessuten er Elstøen Gartneri AS en foregangsbedrift i bransjen

Gjermund Kristoffersen med Nyskapingsprisen 2014

Publisert 08.07.14

Buskerud

Bedriften er særlig innovativ og nyskapende på fire områder:

Produkter:
Bedriften har introdusert en rekke produkter i det norske markedet flere ganger. Ruccula salat ble første gang dyrket i Norge hos Elstøen Gartneri. Dette samme kan sies om spinat til forbrukermarkedet. Bedriften lanserte pakninger med trippel-salat. Bedriften er aktiv i arbeidet med å utvikle produkter tilpasset ulike tider i vekstsesongen som temperatur, lys og fuktighet

Forpakning:
Emballasje er en viktig del av produktet. Den skal beskytte varen og gi den god holdbarhet. I tillegg skal den være tiltalene og skape kjøpelyst. Det er også svært viktig for bedriften å utvikle miljøvennlig emballasje. Derfor er dette et kontinuerlig utviklingsarbeid i bedriften.

Miljø:
Det drives intenst for å minske sprøyting av produktene til et minimum. Mange grønnsakdyrkere sprøyter etter en kalender. Hos Elstøen sjekker man forholdene først for se hva som er nødvendig å gjøre. Dessuten brukes det flere mekaniske metoder for å begrense og hindre ugras å vokse.

Arbeidsforhold:
Bedriften har som den første i sin bransje tariffavtale. Dessuten har bedriften et aktivt HMS arbeid og godt arbeidsmiljø.

 Bedriftens gründere er foreldrene til dagens eier/driver, Gjermund Kristoffersen. Jørn Kristoffersen og hans kone Inge utviklet Elstøen Gartneri til å bli en suksess og en betydelig aktør i norsk grønnsakproduksjon. Dagnes driver, Gjermund Kristoffersen overtok driften i 2005.

 I dag dyrkes salat på friland på ca 3000 dekar som høstes to ganger i året.

Bedriften har ca 100 årsverk på helårsbasis. I sesongen økes bemanningen med ytterligere 100 – 130 ansatte. Mange av de ansatte er polakker og bedriften har lagt vekt på en bevisst og anstendig arbeidspolitikk. Bedriften har vært ledende i sin bransje ved å innføre tariffavtale og bruker dette aktivt i sitt markedsarbeid. Som en parentes nevnes at bedriften de siste fem årene har vært medlem av NHO Mat og Landbruk. I bedriften legges vekt på et aktivt HMS arbeid.

 Bedriften Legger vekt på å være et ledende salatgartneri med mange spesialiteter. Det utvikles kontinuerlig ny produkter og ny teknologi for såing, høsting og pakking. En rekke produkter berøres i dag ikke i det hele tatt før pakkeprosessen.

 Eierne og driverne har aktivt søkt inspirasjon og kompetanse i land som Frankrike, Spania, Italia, England og Danmark. Målet er å fange trendene og utvikle produkter for det norsk marked før noen andre aktører. Det betyr at bedriftene trendsettende på det norske markedet og utvikler produkter og forpakning som er tilpasset markedets behov. Sammen med store internasjonale frøprodusenter tests og utvikles produkter tilpasset vekstsesong og klima i Norge.

 Som en kuriositet nevnes at bedriften på grunn av sin høye kvalitet på produktene ble valgt til å levere salat til McDonalds  i Moskva i 2012 og 2013.