Regjeringens regelråd etableres på Ringerike

I dag kom representanter fra regjeringspartiene til Søndre torg i Hønefoss for å fortelle om etableringen av nytt forenklingsorgan for næringslivet, et såkalt Regelråd. Sekretariatet for rådet legges til Hønefoss, hvor det skal etableres sju-åtte nye, statlige arbeidsplasser.

Regelrådet ble presentert på Hønefoss av (f.v.) fylkesordførerkandidat i Buskerud Trond Johansen (KrF), Høyres parlamentarisk leder Trond Helleland, stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp), og Venstres partileder Trine Skei Grande.

Publisert 04.09.15

Buskerud

- Regelrådet vil hindre at nye lover og regler for bedriftene blir mer tyngende enn det som er nødvendig. Mange tror at regelforenkling går ut på å fjerne regler som allerede finnes, men det hjelper ikke mye hvis man likevel vedtar enda flere nye regler, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

- NHO har ivret for et regelråd i flere år. Det norske bedrifter ikke trenger, er nemlig flere krav om rapportering og annet kontorarbeid, så det er klart vi er storfornøyd, sier Harto. 

- Regelrådet skal være med å skru igjen krana, så det kommer færrest mulig nye regler.

Skal sjekke nye regler

Før departementer og andre innfører regler skal de undersøke konsekvensene grundig. Oppgaven til Regelrådet er nettopp å sjekke at denne jobben blir gjort ordentlig. Det skal også sjekke om regelforslag tar nok hensyn til bedriftenes hverdag. NHO har lenge ment at dette forarbeidet ikke alltid er godt nok. Difi har pekt på det samme.

Det nye organet skal være et frittstående, offentlig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Det skal ha fire medlemmer og et sekretariat, med tilholdssted på Hønefoss.