Ordførerkandidatene tar utfordringen!

I 2016 endres loven om offentlige anskaffelser, og lærlingklausuler vil da innebære at man må ha lærlinger på det konkrete prosjektet. NHO Buskerud har invitert alle ordførerkandidatene i den enkelte region til å signere en budstikke som forplikter dem til virkelig å følge opp kravet om lærlinger. Og den utfordringen har kandidatene tatt!

Publisert 10.08.15

Buskerud

Selv om dette blir lovpålagt ser NHO Buskerud et behov for at kommunene og fylkeskommunen forplikter seg til at de vil ta dette på alvor. Ved signeringen forplikter ordførerkandidatene seg til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i kommunen og fylkeskommunen.

Onsdag gjester de aktuelle ordførerkandidatene i Drammensregionen og Kongsbergregionen Bøhmer Entreprenør i Drammen og Kongsberg Defence Systems. På torsdag er turen kommet til Hallingplast på Ål og TronrudGruppen på Hønefoss som tar imot kandidatene for signering.

Hvorfor trenger vi flere lærebedrifter og lærlingklausuler?NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. I dag er under 1/3 av NHOs medlemsbedrifter lærebedrift. Likevel dekker NHO ca. halvparten av lærekontraktene i Norge, som teller nærmere 40.000.vi dekker de aller feste av de ca. 170 fagene som finnes, og formidler regelmessig nye lærekontrakter. I tillegg utdanner våre bedrifter mange fagarbeidere gjennom praksiskandidatordningen.

 For å dekke arbeidslivets kompetansebehov og få flere ungdommer til å velge og gjennomføre en yrkesfaglig utdanning, trenger vi enda flere læreplasser enn i dag. Hvert år er det ca. 5000 ungdommer som søker læreplass uten å få kontrakt.

 Gjennom bruk av lærlingklausuler vil offentlige innkjøpere (stat, fylkeskommune, kommune og offentlig eide foretak) kunne gi flere kontrakter til lærebedrifter. Offentlig sektor omsetter for milliarder i året og utgjør ca. 40 prosent av omsetningen i for eksempel byggebransjen. Det tror vi kan være et kraftig incitament til å være lærebedrifter og ta inn lærlinger.

 Lærebedriftene tar inn lærlinger for å rekruttere. Samtidig tar de et stort samfunnsansvar ved at de, i tillegg til å være produksjonsbedrifter, også utdanner unge og voksne til fagarbeidere. For å stimulere til kontinuitet og sikre stabil rekruttering er det viktig at det lønner seg økonomisk å være lærebedrift. Lønnsomhetsaspektet bidrar lærlingklasulene til.