På vei mot renere luft

Tirsdag 28. september inngikk Brakar og Nettbuss avtale om 100 prosent fossilfri bussdrift i Drammensregionen. - Å gjøre på fornybar diesel er ikke unikt, men hittil er ingen andre storbyområder som har fått 100 prosent av bussparken over på fossilt drivstoff, sier adm dir i Braker Terje Sundfjord.

#205

#120 Fotograf: Marcus Pasveer

Publisert 29.06.16

Buskerud

Terje Sundfjord(Brakar) og Heidi Renolen (Nettbuss)

#205

Transportbransjen i Norge står for 30 prosent av klimautslippene. Derfor er denne type avtaler svært viktig for å nå klimamålene, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. Det er svært positivt at Buskerud og Drammensregionen tar en tydelig posisjon for renere byluft. Fremtidens klimaforbedringer ligger i teknologien og samarbeidet med næringslivet.

Skogen er en betydelig ressurs i Buskerud.Viken Skog gjennom Treklyngen og Pan Innovasjon er et av miljøene som vil utvikle industriell foredling av hele trestokken inkludert biodrivstoff. Statkraft/Södra Cell på Tofte  er også store på bioenergi og ser på biodrivstoff som en spennende mulighet.  Etterspørsel fra kollektivtransporten etter biodrivstoff vil være en viktig driver for miljøriktig produksjon i Norge, sier Jensen i NHO Buskerud.