Per Steinar Jensen slutter ved nyttår

Per Steinar Jensen (65) går av som regiondirektør i NHO Buskerud etter 25 års fartstid i NHO.

Per Steinar Jensen

Per Steinar Jensen, regiondirektør NHO Buskerud Fotograf: Moment studio

Publisert 14.09.16

Buskerud

- Jeg går nå over i pensjonistenes rekker etter et langt liv i NHO. Det har vært svært morsomt og interessant, og spesielt givende har det vært å møte det mangfoldet av bedrifter. Ingen ting har gledet meg mer enn å se bedrifter som lykkes med sine satsninger, sier Jensen, som legger til:

- Jeg vil takke for godt samarbeid med alle jeg har jobbet sammen med og alle medlemmer jeg har blitt kjent med gjennom disse årene.

NHO takker Jensen for stor innsats i mange år for organisasjonen. Viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid fremhever spesielt regiondirektørens store engasjement for medlemsbedriftene.

- Per Steinar står alltid på for sine medlemmer i alle sammenhenger. Han har et stort nettverk og klarer bedre enn de fleste å forene politikk og medlemsinteresser i sin jobb. Han vil bli sterkt savnet, sier Almlid.

Styreleder i NHO Buskerud, Haakon Tronrud takker Jensen på vegne av medlemsbedriftene i Buskerud.

- Per Steinar har vært en voldsom kraft for fylkets næringsliv, over mange år. Vi skulle gjerne sett at han fortsatte, men vi må ha respekt for at han gir seg etter så mange år som regiondirektør.

Jensen slutter i jobben fra nyttår. Grete Karin Berg blir konstituert som regiondirektør i NHO Buskerud inntil videre fra 1. januar.

- Med bakgrunn i Regjeringens arbeid med regionreformen ønsker vi ikke å utlyse denne stillingen nå. Det er fortsatt usikkert hvordan en eventuell ny regionstruktur blir. Når det er avklart, er det naturlig å vurdere om det også påvirker NHOs regionstruktur. Vi er derfor glad for at Grete Karin, som tidligere også har fungert i denne stillingen, har sagt seg villig til å lede NHO Buskerud inntil videre, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Grete Karin Berg, som har lang fartstid i NHO, ser frem til å ta fatt på jobben som regiondirektør. - Jeg kjenner regionen og NHO meget godt, og vet at det skjer mye spennende i næringslivet i Buskerud.

- Jeg gleder med til å bli bedre kjent med både medlemmer og ansatte sier Berg, som har hatt flere lederstillinger i NHO. I den tid hun fungerer som regiondirektør skal hun fortsatt ha ansvaret for NHOs helsesatsing.