Ringer i vannet

Rekruttering på agendaen

Bjørneparken var vertskap da næringslivskonsulenter fra nærmere 40 attføringsbedrifter på Østlandet møttes.Samlingen var initiert av NHO sine regionskontorer i Buskerud, Oslo/Akershus og Innlandet.

Publisert 07.09.14

Buskerud

 Formålet med samling var å øke interregionalt samarbeid. Dette for at NHO bedriftene via Ringer i vannet skal få et større arbeidsmarked å rekruttere ifra. Det er viktig at kandidater via ordningen får flere tilbud uavhengig av fylkesvis tilbørlighet. Det det var en samling med masse energi og godt humør og viktig erfaringsutveksling mellom dem som jobber i "felten".

Kontakt oss

Margrethe Gjessing

Seniorrådgiver

NHO Buskerud

margrethe.gjessing@nho.no
Mobil
90759894