Ringeriks-Kraft

NHO Bedriften Ringeriks-kraft har i over 100 år produsert miljøvennlig energi. En utviklingsaktør i Ringeriksregionene. God alene best sammen er deres slogan.

Konsernsjef Ole Sunnset

Publisert 22.02.16

Ukens bedrift

I over 100 år har Ringeriks-Kraft produsert miljøvennlig energi. Konsernet har i dag seks datterselskaper som leverer, drifter, vedlikeholder, fornyer og utvikler energi til det offentlige, næringsliv og folk flest i regionen. De jobber for at Ringeriksregionen skal kjennetegnes som den grønne regionen der både næringsliv og innbyggere etablerer seg, trives, vokser og utvikler seg. Utnyttelse av fornybar energi er bærebjelken i deres virksomhet. 

Vi spør:

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?

God alene – best sammen, er Ringeriks-Kraft sin slogan.

Vi ønsker å ta en posisjon som en utviklingsaktør i regionen, fastslår daglig leder Ole Sunnset. Vi ønsker å bruke ressurser på å skape aktivitet her på Ringerike i samarbeid med andre lokale aktører. Som en av hjørnestensbedriftene region tar vi en aktiv og miljøansvarlig rolle i lokalsamfunnet. 

Hva er det som gjør at dere er medlem i NHO?

Det er å få tilgang til arbeidsgiverservice når vi trenger det er viktig, fortsetter Ole. I tillegg er det viktig for oss at rammebetingelser for å drive i kraftbransjen i Norge er gode. Så det er godt å ha et felleskap gjennom Energi Norge som kan snakke vår sak i energipolitiske spørsmål. 

Hva er viktig for dere at NHO Buskerud setter på dagsorden?

Ringeriksbanen og vei er viktig for oss. Banen er viktigst. Vi trenger flere kloke hoder inn i regionen. Dessuten er vi selvfølgelig opptatt av energiloven og endringene der. Det er viktig for oss at dere jobber for å få redusert monopolet og fremdyrke konkurranse og kundefokuset, ivrer Ole. Også må jeg få nevne "Ringer i Vannet". Det å ha fått god arbeidskraft inn i selskapet på tross av at man kanskje har "et høl i pensum" – det har gitt mer mangfold inn i selskapet. Og mangfold er bra – både for selskapet og samfunnet – en absolutt VINN – VINN, avslutter han. 

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe hos Ringeriks-Kraft ?

Det er en stor lokal virksomhet som har bred kompetanse med mange spennende fagfelt, sier kommunikasjonsansvarlig Cathrine Olsen. Her er det mulig å ta del i utviklingen av fremtiden. Samtidig opplever jeg å ha individuelt ansvar – og samtidig frihet. Også er det et sosialt og hyggelig fellesskap da! Arbeidsmiljøet er preget av at vi engasjerer oss i hverandre – både på jobb og privat. Mange får gode venner gjennom jobben. Arbeidsplassen legger virkelig til rette for at vi skal trives, oppsummerer hun.