Ringerikskonferansen

Nok en vellykket Ringerikskonferanse er overstått. Arrangement var fulltegnet og dyktige foredragsholdere innfridde.

Publisert 16.10.15

Buskerud

Anita Krohn Traaseth Inspirerte i sitt foredrag. Omstilling=klondyke for innovasjon og nyskapning, sa hun. Det  var forventning til de fire foredragsholderne på programmet. Men Ketil - Solvik Olsen fikk en særs varm mottagelse. - Vi kan ikke bruke 150 år for å legge til rette for næringslivet.  Ringeriksbanen og E16 er viktig for oss, sa han. Oljeanalytiker fra Nordea, Thina Saltvedt var opptatt av at dagens situasjon med lave oljepriser skaper nye muligheter.  Trendforsker Ståle Økland snakket om hva som kjennetegner morgendagens bedrifter. Brasserie Fengselet som stod for serveringen vant RNF sin næringspris.