Saklig og god valgdebatt på Kongsberg

Kongsbergindustrien høstet mye ros fra panelet under fredagens næringspolitiske valgdebatt. Bedriftene i landets tredje største industrikommune er godt rigget for fremtiden. Men, de er helt avhengig av gode rammevilkår for å sikre fortsatt vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Hvilke av partiene er mest opptatt av næringslivets behov?

#205

En god valgdebatt på Kongsberg med godt humør og engasjerte stortingskandidater. Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 25.08.17

Buskerud

De har sittet sammen i mangfoldige paneler den senere tid, stortingskandidatene fra Buskerud som kjemper en innbitt kamp om velgernes stemmer. Jernbane, skatt, olje- og forsvarsindustri, kompetanse og innovasjon preget debatten, som ble kyndig ledet av Per Skøien fra Godt Sagt kommunikasjon.

To tog i timen til Kongsberg

Jernbane er viktig for fortsatt vekst i Kongsberg. Det er bred enighet om at det må komme to tog i timen til Kongsberg. Spørsmålet er ikke lenger om, men når.

-Flere prestisjeprosjekter gjør at politikerne ikke tar de nødvendige valgene, sa Frp's Jon Helgheim. -Det handler om politisk vilje.

 -To tog i timen er mulig før 2025, først til Hokksund og videre til Kongsberg, sa Anders B. Werp fra Høyre. -Men, det koster mye penger. Det må vi være ærlige på å si. Det handler om å prioritere, og det handler om samarbeid. Werp benyttet anledningen til å rose tidligere politisk samarbeid i Kongsberg, som fikk på plass E134 Damåsen-Saggrenda, som skal stå ferdig i 2019. Dagens regjering bygde videre på den tverrpolitiske enigheten som var oppnådd lokalt, og som muliggjorde handlng.

Formueskatt, eiendomsskatt eller selskapsskatt?

-Arbeiderpartiet industriens beste venn, bedyret Martin Kolberg. -Vi vil opprettholde oljevirksomheten, forsvarsvirksomheten og statens eierskap til Kongsbergindustrien. Kolberg mener formueskatten er en mantra som er overdrevet.

-Formueskatten er ikke en utfordring for næringslivet og utvikling av arbeidsplasser. Men selskapsskatten er det. Hvem skal betale for tog og veier? Hvor skal pengene komme fra? spurte Kolberg.

 -Økte skatter skaper usikkerhet i næringslivet og vil redusere antall nye arbeidsplasser. Vi må stimulere til flere nyetableringer og gründerbedrifter, da må vi ikke bremse de med formueskatt, sa Anders B. Werp. Høyre ønsker å lete etter olje og utvide oljeboring på norsk sokkel. Werp pekte også på den inngåtte avtalen om kjøp av nye ubåter og kampfly, som vil være et kraftig løft for industrien på Kongsberg.

-Senterpartiet har sammen med et bredt flertall på Stortinget redusert selskapsskatten, sa Lundteigen. 

Jon Helgheim la til at Fremskrittspartiet ønsker å prioritere å fjerne eiendomsskatten, fordi den er næringsfiendtlig.

Norsk eller utenlandsk eierskap?

Lundteigen pekte på behovet for at staten har et majoritetseierskap i Kongsberggruppen også i fremtiden.

-Vi må ha større bevissthet rundt hvem som er eiere av bedriftene. Norske eiere har en annen kultur enn utenlandske. Nedbemanningsprosessen i Kongsberggruppen har foregått på en helt annen måte enn i de utenlandske selskapene vi har i næringsparken. Partssamarbeid, dialog og samarbeid har preget vår kultur og tradisjon. Det må vi ikke glemme, advarte Lundteigen.

På vegne av arrangørene av debatten og Waterhole Kongsberg, sender NHO Buskerud en takk til politikerne for at de stilte opp og bidro til en god debatt, og til de rundt 60 deltakerne som var møtt opp. Vi ønsker alle i Kongsberg-regionen et godt valg!