Samferdsel og skatt dominerte debatten på Ringerike

Ringeriksbanen og nye E16 bidrar til optimisme og fremtidstro på Ringerike. Hvordan kan Buskeruds stortingspolitikere bidra til å sikre vekst og flere arbeidsplasser i regionen? Det var tema på onsdagens valgdebatt og Waterholemøte i Hønefoss. Ikke overraskende ble det mest snakk om samferdsel og skatt.

#205

Nesten fullsatt plenumsal på Høgskolen i Sørøst-Norges Campus Ringerike. Åtte stortingskandidater stilte til debatt. Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 30.08.17

Buskerud

Spaden i jorda i 2021

-Etter 150 år med prat, ser det ut som om Ringeriksbanen snart kan bli en realitet. Det er ekstremt viktig for vår region, sa Jan Erik Gjerdebakken fra Ringerike Næringsforening, som ledet debatten sammen med Grete Karin Berg fra NHO Buskerud.

Politikerne – med unntak av MDG – var tydelige på at det blir oppstart i 2021, og at bygging av E16 og Ringeriksbanen skjer parallelt.

- Jeg er veldig glad for at vi har klart å stå sammen i Buskerud, på tvers av partiene, både om Ringeriksbanen og E16. De fire samarbeidspartiene er enige om NTP, og har forpliktet seg på oppstart i 2021. Stortinget må bevilge pengene og følge opp. Jeg kommer til å jobbe hardt for å sikre at det skal skje, sa Høyres Trond Helleland, som fikk støtte fra både Krf og Venstre.

-For oss er det ingen tvil; spaden skal i jorda i neste stortingsperiode, slo Anne Sandum fra Arbeiderpartiet fast.

Må stå sammen

MDG vil splitte opp vei og bane, droppe firefelts motorvei og ta større miljøhensyn i valg av hvor banen skal gå.  

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet sa han var glad for at man har klart å ha en samplanlegging av vei og bane i samme trassé. Vi må ha et større perspektiv. Ringeriksbanen er en forlengelse av Bergensbanens forkortelse. Reisetiden mellom Oslo og Bergen må bli så kort at tog kan konkurrere med fly. Lundteigen minnet om at det er de årlige budsjettene som avgjør byggestart.

-Nå må vi stå sammen, sa Frp's John Helgheim. Det som skiller alle andre regjeringer fra denne, er at vi faktisk tør å ta noen grep. Vi vil aldri bli enige om alle detaljer. Vil man ha fremdrift fremfor videre ørkenvandring, må man stemme på et av samarbeidspartiene.

Skatt

Vi trenger skatter for å finansiere velferden. Diskusjonene går på innretningen.

-Å fjerne eiendomsskatten på verker og bruk, vil ha store konsekvenser for eksempel for kraftkommuner, påpekte Helleland. Han lovet derimot å se på en ordning hvor man fritar det "ordinære næringslivet" fra eiendomsskatt. Men det kan ikke endres med en pennestrøk over natten. Hellelands forslag fikk støtte fra Ap og Sp.

Frp vil fjerne eiendomsskatten fordi de mener den ikke tar hensyn til verdier og inntekt. -Du blir skattet like mye uavhengig av hvor mye penger du har, sa Jon Helgheim.

Senterpartiet pekte på at eiendomsskatten er forferdelig viktig for 325 norske kommuner, og kan ikke fjernes med et pennestrøk over natten.

Krf har snakket om å redusere formueskatt på arbeidende kapital i mange år. Jostein Rensel var glad for å konstatere at andre partier kommer etter.

Sandum har sagt Arbeiderpartiet ønsker å skatte smartere. Hva mener hun med det? spurte debattleder.

-Ap kommer ikke til å fjerne formueskatten. Hvis vi kan skille ut arbeidende kapital knyttet til maskiner og den type ting, uten at pengeplasserere kan utnytte det, er det verdt å se på endring av formueskatten. Men så langt er det ingen som har funnet en god løsning. Vi kan godt gå ytterligere ned på selskapsskatten. Det er kanskje det som virker best her.

Venstre er for et endret skatteregime fra rød skatt og bedriftsskatt til grønn skatt, for å stimulere til grønn økonomi. Partiet går inn for et bunnfradrag på 10 millioner kroner for alle, fordi det vil være gunstig for grundere, blant andre. Det samlede skattetrykket skal ikke bli større, i følge Helge Stiksrud.

Skatt på norsk eierskap er konkurransevridende

Flere ganger i løpet av debatten fikk publikum komme med spørsmål til panelet. Tord Laeskogen fra Sundvolden Hotel var en av dem som slapp til.

-Det er utrolig viktig at vi får realisert Ringeriksbanen og E16. Sundvolden Hotel har investert over 70 millioner kroner blant annet i ny kongressal, for å bidra til å gjøre Ringerike til en reiselivsregion. Som en familieeid, norsk bedrift med privat eierskap, har jeg et ekstra skattetrykk på mellom 30 og 40 kroner pr. gjestedøgn, som de utenlandsk eide konkurrentene ikke har. Det påvirker vår evne til å reinvestere videre. Jeg mener at formueskatten slår utrolig dårlig ut. Laeskogen fikk støtte av Helleland.

-Skatt på norsk eierskap er konkurransevridende. Utenlandske eiere betaler ikke formueskatt, og er dermed ikke opptatt av det. Vi må skille mellom formueskatt på arbeidende kapital og formue ellers, slik at de som bygger opp bedrifter som sikrer arbeidsplasser lokalt, får gode betingelser fremover, avsluttet Helleland.