Skal vi komme arbeidslivskriminaliteten til livs, er vi helt avhengig av tips fra dere!

Det var den klare oppfordringen da A-krimsenteret besøkte NHO Buskeruds årsmøte sist torsdag, og presenterte sitt arbeid siden oppstarten i juni 2017. -Det er fantastisk å se at det faktisk skjer noe! Det er dette vi ønsker og trenger å se, sa malermester og laugsleder Baard Samuelsen, etter å ha hørt om den omfattende innsatsen som gjøres.

#205

Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet: Grete Karin Berg, NHO Buskerud (t.v.); Baard Samuelsen, Brødrene Samuelsen AS; Tove Svensli, Arbeidstilsynet; og Helle Hartz Hagen, koordinator a-krimsenteret i Tønsberg. Fotograf: NHO Buskerud

Publisert 30.04.18

Buskerud

Både regjeringen og partene i arbeidslivet har a-krim høyt på agendaen. Det norske arbeidslivet er tillitsbasert, og vi er sårbare for kyniske og til dels kriminelle aktører som vil utnytte systemet til fordel for egen profitt. Over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert. Flere av NHOs medlemsbedrifter melder at de opplever useriøs konkurranse som et økende problem, og at særlig de minste bedriftene kjenner dette på kroppen.

Enkelte har etterlyst synlighet og resultater i kampen mot arbeidskriminaliteten. På NHO Buskeruds årsmøte ble det klart at det gode arbeidet som er i gang begynner å høste resultater.

Tverrfaglig samarbeid

I dag er det etablert syv a-krimsentere i Norge. Senteret i Tønsberg ble åpnet i juni i fjor. Herfra jobber Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatt sør og skatteoppkreverne sammen for å avdekke, bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet i Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er opprettet operative grupper i hvert fylke. a-krimsenteret ønsker å være mer synlige, ikke minst i Buskerud. På NHO Buskeruds årsmøte fortalte leder for operativ enhet for Buskerud, om hvordan de jobber i vår region.

Uropatrulje med brennende engasjement

-Vi er en gjeng på 10 dedikerte medarbeidere som har et brennende ønske om å avsløre og ta de useriøse og kriminelle aktørene. Vi ønsker å være synlige der ute, å være et uromoment som stikker kjepper i hjulene. Vi vil gjerne at avisene skriver om oss, det har en forebyggende effekt i seg selv, mener han.

Gruppen jakter spesielt på bakmennene og nettverk som iscenesetter det hele, enten det er snakk om brudd på lønns- og arbeidsvilkår, kummerlig innkvartering i leiligheter, campingvogner og bilverksteder, falske id'er og HMS-kort, eller aktivitet knyttet til tvangsarbeid og menneskehandel, noe som forekommer.

-Tidligere satt hver etat på hver sin tue uten å snakke sammen. I dag jobber vi sammen og deler informasjon der hvor det er mulig. Vi ønsker i fellesskap å gjøre noe med dette samfunnsproblemet. For dette er ikke NAV eller Arbeidstilsynets problem, det er et samfunnsproblem.

Slik tipser du

Du kan tipse via Skattepatruljen eller Arbeidstilsynet:

Via Skattepatruljen: akrim.skattsor@skatteetaten.no  eller tlf. 40 90 36 52

Tips til skattepatruljen bør inneholde:

  • Hvem gjelder tipset?
  • Hva mistenkes i uorden?
  • Hvor befinner aktøren/virksomheten seg?

Ta gjerne et bilde og send som vedlegg.

Det er mulig å være anonym. Vær så konkret og detaljert som mulig når du tipser.

Etterlyser konkrete tips

- Skal vi bli kvitt de useriøse aktørene, er vi avhengig av tips og informasjon fra dere som har skoene på. Hva ser dere? Alle tips som kommer inn, blir vurdert. Er det er aktuelt, blir de videreformidlet til a-krimsenteret. Og jo mer konkret og detaljert et tips er, jo desto enklere er det for oss å ta tak i det. De understreker at selv om man tipser og det ikke skjer noe umiddelbart, så betyr ikke det at det ikke skjer noe. Mye er taushetsbelagt.

-Dere kan ikke dele tilbake igjen, men vi kan ikke slutte å dele med dere, oppsummerte NHO Buskeruds styreleder Håkon Tronrud.

Går etter pengene

Helle Hartz Hagen koordinator for a-krimsenteret i Vestfold forteller at det også jobbes mot det offentlige.

-Skatteetaten har inngått landsdekkende og regionale samarbeidsavtaler, hvor vi jobber opp mot offentlige innkjøpere, for å gjøre kommuner og fylkeskommuner i stand til å ha bedre oversikt og kontroll på sine underleverandører. Et annet tiltak er å gi entreprenører fullmakt til sine underleverandører om fullt innsyn. Så det gjøres veldig mye på flere fronter, både regionalt og lokalt.

Resultater

Årsresultatet for a-krimsenteret i Tønsberg fra juni-desember 2017 viser at samarbeidet sørget for at 18 useriøse aktører ble satt ut av stand til å fortsette sin virksomhet, 34 aktører har fått sin kapasitet redusert og 11 nettverk ble identifisert. Resultater avdekker videre 31 anmeldelser, 11 utvisninger etter utlendingsloven og 24 bortvisninger etter politiloven.