Skaper verdier av skrot og skrap

–Noen kaller det avfall. For oss er det råvarer, sier daglig leder Ring Tore Teigen i Hellik Teigen AS, en familiebedrift med røtter tilbake i skraphandlerbransjen.

#205

Cut the scrap: Hellik (t.h.) og Ring Tore Teigen utgjør tredje og fjerde generasjon i familiebedriften Hellik Teigen AS. Her fra anlegget på Loesmoen i Øvre Eiker. Fotograf: Elin Kaafjeld

Publisert 16.01.17

Buskerud

Siden før unionsoppløsingen med Sverige har Hellik Teigen AS avlastet samfunnet for skrot og skrap. I dag er den fremtidsrettede familiebedriften en av landets største og ledende aktører innen gjenvinning av jern og metall, elektroniske og elektriske produkter.

Noen kaller det avfall. For oss er det råvarer

Hellik Teigen har gjort god butikk på å ta hånd om stadig økende mengder avfall fra forbruker­samfunnet. På selskapets anlegg finsorteres og behandles alt fra hvitevarer, bilvrak og mobiltelefoner, til jernbanevogner og oljeplattformer. Hver dag ruller det inn omkring 50 vogntog med skrap fra industri­bedrifter, kommuner,  renovatører og privatpersoner. Materialet sorteres, bearbeides og sendes videre til gjenvinning.

–I snitt shipper vi en båt med 4.000 tonn stålskrap i uka fra egne havner til blant annet Tyskland, Spania, Marokko og Portugal. I tillegg sender vi ukentlig et stort antall containere med metaller til Asia, Europa og innenlands. I sum håndterer vi over 250.000 tonn jern og metaller i året, forteller Ring Tore, som i dag er øverste leder og majoritetseier i bedriften.

Om Hellik Teigen AS

  • Etablert i Skotselv i 1901 av Hellik Teigen
  • Flyttet til Hokksund i 1953
  • Gjenvinner over 250 000 tonn skrapmetall i året
  • Konsolidert omsetning i 2015: NOK 806 millioner
  • Har hovedanlegg i Lier, Hokksund og Bergen, og mindre anlegg i bl.a. Hønefoss, Horten, Haugesund og Stavanger
  • Antall ansatte totalt: 140

Ny teknologi viktigste drivkraft

Historien om Hellik Teigen AS er et stykke norsk industrihistorie i miniatyr. Den gjenspeiler utviklingen i norsk næringsliv gjennom de siste hundre år. Omstillinger i industrien har ført til at bedrifter har blitt lagt ned eller bygd om. Da har Hellik Teigen vært på plass.

–Skal du lykkes som skraphandler, må du hele tiden se etter nye muligheter, og du må kunne omstille deg raskt. Framsynte investeringer i ny teknologi har vært en drivkraft i selskapets utvikling, sier Ring Tore.

På 1960-tallet ble det investert i hydrauliske sakser til å klippe jern og svære kraner til å løfte og laste metallet med. Det var en revolusjon. Mot slutten av 1970-tallet investerte bedriften i et fragmenteringsverk, som åpnet for en helt ny måte å behandle bilvrak på. Snart støvsugde Hellik Teigen hele Østlandet for gamle bilvrak. I 1981 kjøpte de Nordens største skrapjernsaks. Dermed kunne de klippe hele jernbanevogner fra NSB, som har vært en viktig leverandør for selskapet gjennom mange år. I ny tid har virksomheten også dreid seg mot olje og maritim industri. Forbruksmateriell fra husholdninger utgjør stadig en vesentlig tonnasje og speiler den økonomiske veksten og velstanden i samfunnet.

Les mer om historiske milepæler i selskapets utvikling her.

Undervurdert samfunnsbidrag

Bedrifter som Hellik Teigen er en uunnværlig miljøtjener i et moderne samfunn. All kildesortering i hjemmene og på fyllplassene ville vært bortkastet, dersom det ikke fantes bedrifter som kunne ta seg av finsorteringen, slik at de ulike materialene kan gjenvinnes. Likevel er den samfunnsnytten og verdiskapingen som skapes – direkte og indirekte – sterkt undervurdert og underkommunisert. Miljøaspektet likeså. Hellik Teigen er ISO 9001- og 14001-sertifisert, og måles på stadig nye miljøparametere som en del av konsesjonskrav og egen internkontroll.

–Vi ser verdier i det folk kaster. Det har vært drivkraften vår, og det synes jeg vår bransje ikke får nok kreditt for. I dag gjør gjenvinnings-bransjen en formidabel miljøtjeneste. Jeg savner en erkjennelse av at ett sted må alt avfallet tas imot. Det blir ikke borte av seg selv. Noen og enhver burde ta seg en tur innom anlegget vårt og se hva storsamfunnet produserer av avfall. Det er helt vanvittig, sier Ring Tore, som sender en åpen invitasjon til politikerne om å besøke bedriften og få en omvisning.

Livets harde skole

Hellik Teigen AS er blant de fem største som driver med jern og metall i Norge, og en av tre som er norskeide familiebedrifter med røtter tilbake i skraphandlerbransjen. I tillegg til å være en samfunnsnyttig virksomhet i seg selv, bidrar bedriften til stor verdiskapning gjennom å sysselsette omkring 140 fast ansatte, og ved å være en betydelig innkjøper av varer og tjenester i sine nærområder. Bedriften og eierne har gjennom mange år vært store skatteytere både lokalt og nasjonalt. Overskuddet etter skatt har i alle år blitt holdt tilbake i bedriften for å videreutvikle og sikre denne, og Ring Tore har ingen planer om å endre på det.

–Hva slags utdannelse har så en skraphandler?

–Du må kunne regne, ha et godt skjønn og handlekraft, slår Ring Tore fast. –Hverken oldefar eller bestefar kunne skrive, men pluss og minus kunne de. «Hvis du ikke har auga oppe, må du ha pungen oppe», sa bestefar til meg. Han sa også at «det er bedre å kunne litt om alt, enn alt om itt’no».

Selv har Ring Tore gått på «universitetet i Hokksund» (les: gymnaset) og LHS (Livets Harde Skole). Han har fått faget inn med barnegrøten og har helt fra han var 16 år vært med på å demontere nedlagte fabrikker og anlegg rundt omkring i landet, handlet metaller, skjært jern, kjørt lastebil og kran, montert gjenvinningsanlegg mv. Han ble tidlig tatt med av sin far og bestefar i møter og forhandlinger, og på forretningsreiser i inn og utland hvor det ble handlet og solgt metaller og maskiner. Han har han bygget opp et omfattende kontaktnett i gjenvinningsindustrien i store deler av verden. Av dette blir man språkmektig og lærer å forholde seg til ulike kulturer, i tillegg får man førstehånds kjennskap til markeder og nye produksjonsteknologier. 

–God menneskekunnskap er avgjørende. Du skal møte alt fra rørleggeren i gata, som kommer med litt kobber, til direktøren som skal bli kvitt en oljeplattform. Det er viktig å huske at du ikke får til noe alene. Skal du lykkes, må du tilknytte deg dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere. Det greier du ikke hvis du ikke kan håndtere folk på en ryddig, redelig og god måte, sier Ring Tore.

Han forteller at gjennomsnittlig ansettelsestid i Hellik Teigen AS er 18 år. Mange har vært ansatt i over 25 år. Ring Tores far, Hellik, har vært aktiv i virksomheten i 58 år. I dag har også femte generasjon, Ring Andre Teigen, begynt å jobbe hos bedriften.