Sokna - Ørgenvika åpnet

Fredag åpnet ny riksvei 7 mellom Sokna i Ringerike og Ørgenvika i Krødsherad. Prosjektet korter inn riksveien mellom Oslo og Bergen med 20 minutter og er et av de mest lønnsomme veiprosjektene som er gjennomført de siste tiårene. Dette er en veiinnkortingen som er svært viktig for næringslivet.

Publisert 28.06.14

Buskerud

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og representanter for trafikantene som foretok den formelle snorklippingen som satte punktum for mer enn sytti års ventetid. Et vogntog fra Lerum fabrikker i Lærdal ble den første bilen som passerte etter at veien var offisielt åpnet.Vogntog fra Lerum er først

I talene fra så vel ordførere som fylkesordfører ble betydning av et nært og godt samarbeid mellom mange ulike aktører understreket. Det er ingen tvil at tidligere fylkesrådmann i Buskerud, Matz Sandman var helt sentral i å etablere det samarbeide som til slutt satte fart i fremdriften for å få prosjektet på skinnene. Men det er heller ingen tvil om at næringslivet i Hallingdal gav et svært viktig bidrag da kompensasjonsmidlene knyttet arbeidsgiveravgiften ble stilt til disposisjon for tiltak i Noresund sentrum.

– Resultatet i dag  viser hvor viktig det er å stå sammen om veiprosjekter, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud, og sier modellen bør gjentas for andre viktige samferdselsprosjekter i Buskerud.