Nå kan du foreslå digitale løsninger for Drammensbadet

Har du ideer som kan bedre bruken av Drammensbadet for både gjester og ansatte? Bli med på dialogkonferanse 18. januar 2017.

#205

Drammensbadet

Publisert 29.11.16

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

Drammensbadet har utredet at de har et stort behov for nye, sømløse digitale systemer. Det er gjennomført et feltarbeid som beskriver brukerreiser for forskjellige typer brukere av badet. Brukerreisen understreker behovet for å modernisere og forenkle adgangssystem og kassasystem. De ansatte ved badet ble også fulgt tett under feltarbeidet, og det ble identifisert store muligheter for forbedring av de ansattes hverdag i forhold til tekniske systemer og arbeidsflyt.

Er du leverandør eller en gründer med en god idé, så ønsker vi at DU skal delta og komme med innspill til gode, fremtidsrettede løsninger til det beste for Drammensbadets brukere og ansatte.Mer informasjon om behov, nærmere beskrivelse av anskaffelsen, program for dialogkonferansen og hvordan du som leverandør kan komme med DINE innspill finner du på veiledende kunngjøring på DOFFIN HER

Vil du ha invitasjon til dialogkonferansen direkte tilsendt – så send en e-post til kristin.langridge@drmk.no som er innjøpsrådgiver i Drammen kommune.