Stabilt arbeidsmarked

Ledigheten i Buskerud var i juni på 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er bare en svak økning fra året før

Publisert 03.07.15

Buskerud

I  juni ble det registrert 857 nye stillinger. Sammenlignet med juni i 2014 tilsvarer dette en økning av nye stillinger med 57 %.