Innovative offentlige innkjøp

Nytt regelverk og mer innovasjon i offentlige anskaffelser var tema da bortimot 100 deltagere fra næringslivet deltok på miniseminar i Drammen. På tilsvarende arrangement i Sandefjord og Porsgrunn samme uke deltok det henholdsvis i overkant av 50 og 40 bedrifter. Og utfra tilbakemeldingene, fikk de matnyttig informasjon.

Publisert 04.11.16

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

Advokat i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes, gjenomgikk endringene i lov om offentlige anskaffelser som trer i kraft 1.januar 2017. I forhold til de nye terskelverdiene oppfordret hun bedriftene til være offensive og "banke på dørene" til kommuner og statlig virksomheter for i det hele tatt å komme i posisjon til å delta i offentlige anskaffelsesprosesser.

Deretter kom neste oppfordring fra Cecilie Møller Endresen i Nasjonalt program for leverandørutvikling, om å delta aktivt i dialogen med kommunene om deres anskaffelsesbehov FØR konkurransekrunnlaget skrives gjennom en innovativ anskaffelsesprosess. - Å delta i dialogen er en ypperlig mulighet til å komme i posisjon og kunne levere treffsikre løsninger, sa hun.

I Drammen understreket også innkjøpssjef i Drammen kommune, Morten Deol, at de virkelig ønsket innspill gjennom dialog fra leverandørene FØR de skulle gjøre innkjøpet sitt. "Det bidrar til at vi blir mer profesjonelle innkjøpere og kjøper morgendagens løsninger til det beste for Drammen kommunes innbyggere"

Elisabeth Sørensen, fagutvikler innen Helse og Omsorg i Larvik kommune, ga leverandørene et blikk inn innkjøpshverdagen i en innovativ anskaffelse med de utfordringer og mulighetsrommet det gir. De skal nå anskaffe elektronisk medisineringsstøtte som skal gjennomføres som en innovativ anskaffelse. Til denne anskaffelsen inviterer de med kommuner med likelydende behov til å være med i prosessen og evt. i et innkjøpssamarbeid.

I Porsgrunn understreket Fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen at Telemark Fylkeskommune, som også har gjennomført en innotaiv anskaffelse av helheltige digitale ledelsesverktøy, ønsker å legger til rette for samhandling med næringslivet gjennom dialog. "Kommunene og fylkeskommunen må gjennom dialogmøtene tilegne seg informasjon om  hva som eksisterer av muligheter, så de kan etterspørre de beste/fremtidens løsninger når de lyser ut en konkurranse", sa hun. "Og dekker ikke de eksiterende løsningene behovet kommunen har, må de utfordre markedet til å utvikle nye løsninger, innovere (FoU-prosjekt, førkommersiell anskaffelse mm). Sluttresultatet blir at disse dialogene steg for steg moderniserer offentlig sektor og samtidig gir private bedrifter nye muligheter", avsluttet hun. 

Rådmann Evy-Anni Evensen og Næringssjef, Audun Mogen i Telemark Fylkeskommune