Styrker bedriftsintern opplæring

Raskt levert: NHO og LO får ønsket sitt oppfylt når regjeringen nå styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO).

Publisert 29.09.15

Buskerud

- Det er kjempebra at Regjeringen reagerer så raskt. Her har de brukt en uke på å omsette et felles ønske fra partene til en realitet – som et effektivt kortsiktig tiltak mot økende arbeidsledighet. Det er svært gledelig, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

Forrige uke hadde LO og NHO, sammen med Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Industri og Norsk Olje og Gass, et felles møte med arbeidsministeren og finansministeren hvor de overleverte felles brev med ønske om en økt satsing på BIO.

Tiltaket er ment å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er særlig alvorlige for arbeidsmarkedet.

SPØRSMÅL OG SVAR OM BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING