Arbeidsledigheten

Svak økning

Arbeidsledigheten i Buskerud økte svakt med 14 prosent fra juli i fjor. 4 537 personer er registrert helt ledige noe som utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i landet var i juli på 3,0 prosent

Foto: Øyvind Hagen

Publisert 01.08.14

Buskerud

Yrkesgruppen med størst økning i ledigheten var industriarbeid med 112 personer. Innenfor industri er det nå 531 personer helt ledige i Buskerud. Dette viser tall fra NAV Buskerud

Butikk- og salgsarbeid er yrkesgruppen med flest ledige. Her er det 630 som er uten arbeid.

Tallene fra NAV Buskerud viser også at ledigheten har økt mest i den gruppen som har vært lengst ledig. -Dette viser hvor viktig det er å motarbeide langtidsledighet, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i en kommentar til NAV-tallene.

Arbeidmarkedet i Buskerud har svekket seg noe utover dette året. Nedgangen til utlyste stillinger fortsetter, mens ledighetheten bolder seg noenlunde stabil.