Utfordret leverandørene til å samarbeide og videreutvikle

Dialog i alle varianter skapte stort engasjement når Nye Asker utfordret leverandørene på hvordan digitale løsninger kan styrke og effektivisere administrasjon, læring og samhandling i oppvekstsektoren.

#205

Tverrfaglige kommunegrupper på informasjonsinnhenting på stands

Publisert 23.11.17

Buskerud

 

Gjennom dialog med et 40'talls leverandører i en til en-møter, leverandørtorg og workshop satt kommunene igjen med en oppfatning av at mulighetsrommet var stort, men at det krever samarbeid og/eller løsninger fra flere leverandører for å få de optimale løsningene. Gjennom en tilrettelagt leverandør-speed-dating - fikk leverandørene absolutt sjansen til å "ta samarbeidsballen".

4 utvalgte temaer ble belyst og ivrig diskutert i workshop’en

 

 

#205
 Leverandørene på sine side ga klare tilbakemeldinger på at om kommunene er gode nok til å beskrive behovet hva de vil ha – tydeliggjøre dataflyt - hva, hvorfor og hvordan - så vil det være mulig å utvikle og levere løsninger som dekker behovet som kommunene hadde kartlagt.

Nå gjenstår ytterligere dialog gjennom skriftlige innspill og avklarende en til en - møter før konkurransegrunnlaget skal skives. Da møter kommunene neste utfordring; hvordan utforme konkurransegrunnlaget og hvordan skal vi legge opp konkurransen for å få de optimale løsningene?