Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene.

#205

Fotograf: Illustrasjon

Publisert 02.05.17

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter og markedsaktører som sitter på løsningene. Vi inviterer derfor til dialog og diskusjon om temaet 15 mai.

Vi trekker frem erfaringer gjennom Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo. I tillegg skal vi skal høre hva som kommer av krav fra det offentlige innen bygg- og anleggsplasser på sikt, samt høre fra leverandørene og bransjen hvilke barrierer man må løse og ikke minst hva som skal til for å bli med på et slikt utviklingsløp.

PROGRAM

PÅMELDING