Uvurderlig og viktig samarbeid

NHO Buskerud samler laug og bransjeforeninger rundt samme bord. Det gir verdifull kraft og retning i arbeidet både med oppfølging av yrkesfag og seriøst arbeidsliv.

#205

Noen av medlemmene i bransjenettverket. Foran f.v.: Baard Samuelsen, Terje Sandberg, Margrethe Gjessing, Thormod Hansen, Grete Karin Berg, Marit Tøn, Torstein Clausen Jystad,. Bak f.v.: Stein Sandvold, Rune Andre Borgersen, Thomas Wiik, Hanne Hægh Ryste, Egil Leira. Fotograf: Elin Kaafjeld

Publisert 13.04.18

Buskerud

-Dette er en utrolig viktig arena både for bransjene og oss, sier Margrethe Gjessing fra NHO Buskerud, som leder bransjenettverket hun selv etablerte for to år siden. Styrking av yrkesfagene og tilgang på nok kvalifisert arbeidskraft er et av de felles målene vi jobber for.

Forumet består av til sammen 12 bransjer samt et par opplæringskontorer, og møtes for å drøfte viktige felles saker som fagopplæring og seriøst arbeidsliv.

Noe av nytteverien med nettverket er at det forener i felles saker. Dette igjen utløser et samarbeid på tvers av bransjene, som kanskje ellers ikke ville ha funnet sted. 

-Sammen har vi mer kunnskap og kraft enn hver for oss, dette er uvurderlig og svært viktig nettverk, slår Gjessing fast.