Verdig vinner av IA-prisen 2017

Smurfit Kappa Norpapp fra Hønefoss ble kåret til årets IA-bedrift i Buskerud. Prisen ble overrakt på den årlige IA-konferansen, som ble arrangert på Krona i Kongsberg torsdag denne uken.

#205

Fra venstre: Anne Helene Søhol, Annar Blakstvedt og Steinar Moholdt fra Smurfit Kappa Norpapp, og leder av IA-rådet i Buskerud, Karin Ask-Henriksen Fotograf: Elin Kaafjeld

Publisert 30.11.17

Buskerud

Smurfit Kappa Norpapp har utmerket seg i IA-arbeidet. Gjennom flere år har de har jobbet systematisk med inkluderende arbeidsliv. Det har resultert i redusert sykefravær, økt inkludering og bidratt til utvikling av et godt arbeidsmiljø. Ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten har jobbet sammen for å innfri IA-avtalens mål. Bedriften har sett at IA-arbeid er en viktig del av bedriftens totale arbeid for å skape verdier og sikre industriarbeidsplasser på Ringerike.

Inkludering i praksis

I sin takketale roste HR-sjef Annar Blakstvedt de tillitsvalgte, som har jobbet tett sammen med ledelsen i IA-arbeidet.

-De tillitsvalgte har vært positive til å gi alle en sjanse, enten det er snakk om sykmeldte eller folk som har vært ute av arbeidslivet en stund. I over 30 år har Norpapp samarbeidet med arbeidsmarkedsbedriften Menova, og tatt inn folk på arbeidspraksis. Det har ført til at noen har fått fast ansettelse, mens andre har fått verdifull arbeidspraksis, sa Blakstvedt.

Fryktløs

De rundt 450 deltakerne på årets inspirasjonskonferanse, fikk også med seg inspirerende foredrag av håndballspiller Anja Hammerseng-Edin, og oppmuntringstilsyn Ivar Haugstad og Tom Åge Myhren. Anja stilte spørsmålet: Hvordan ville livet ditt sett ut om du var FEARLESS - fryktløs? Det kan være interessant å reflektere over. Altfor ofte havner folk i roller vi egentlig ikke ønsker å være i. Ved å trene, kan vi endre dette.

Oppmuntringstilsynet ved sosialantrolpolog Ivar Haugstad og livsgnistrer Tom Åge Myhren jobber for å sette mot og humør i folk. Det gjør nemlig noe både med sykefraværet, arbeidsmiljøet og våre prestasjoner.