Vi trenger et høyere Drammen 

Få byer i Europa vokser så mye som Drammen – i prosent. Se hvordan NHO Buskerud mener byen må utvikles fremover for takle befolkningsveksten.

Publisert 08.07.15

Buskerud

Se større illustrasjon av Strømsø i Drammen

Over er en skisse av hvordan det kan bygges høyere og tettere i Strømsø, Drammen. Illustrasjon: Hyper. Foto: Bjørnar Eidsmo, NHO.

Det er naturlig at vi legger til rette for å beholde arbeidskraften i nærmiljøet

– Vi må bygge langt flere og høyere boliger ved kollektivknutepunktene sentralt i byen, sier Per Steinar Jensen, regiondirektør for NHO Buskerud.

Se fordeler ved å bygge tettere og høyere rundt kollektive knutepunkt i faktaboks.

Fordeler ved å bo tettere ved kollektive knutepunkt

 • Mindre vekst i boligpriser. 
 • Lettere å tilby et godt kollektivtilbud.
 • Arbeidsmarkedet fungerer best ved korte arbeidsreiser.
 • Byen blir mer attraktiv for næringslivet.
 • Mer liv i gatene og økt handel.
 • Gevinster for miljø og klima. 
 • Mindre kø.
 • Varetransporten glir lettere når flere reiser kollektivt.

Det egentlige Drammen – som går langt utover dagens kommunegrenser – er allerede Norges 5. største by. Folketallet vil øke fra 110.000 til nærmere 150.000 innbyggere de nærmeste 25 årene. Målt i prosent gjør dette byen til en av de som vokser raskest i Europa.

Byen blir mer levende

– Ved å knytte næringslivet, kollektivtransporten og boliger sammen i større bygg rundt kollektivknutepunkter vil vi få et mer levende og miljøvennlig bysamfunn, sier Jensen. 

Et større hotell for konferanser har lenge vært savnet i byen.
– Med mulighetene nærheten til Oslo og Flytoget gir oss, er det på høy tid at Drammen får et kongresshotell. Jeg tror markedet for dette er stort, særlig når man tenker på konkurrentene på Gardermoen. Drammen har langt mer å tilby enn slettene der ute. 

I skissen er det tegnet inn et kongresshotell på 30 etasjer og boligbygg på 15-18 etasjer. Det eksisterende Skistadbygget har 15 etasjer.

Skisse av Strømsø

Kafeer, puber og matvarehandel på gatenivå vil føre til et yrende folkeliv

Tilrettelegg for arbeidskraft i nærmiljøet

Samtidig må det legges til rette for flere arbeidsplasser. 
– Det er en høy grad av gründere i Drammen, og med nærheten til høyskolen er det naturlig at vi legger til rette for å beholde arbeidskraften i nærmiljøet. I disse byggene ønsker vi bedrifter innen for eksempel helseteknologien, IT-teknologi og andre forskningsrettede virksomheter, sier Jensen. 

Regiondirektøren ønsker høyere boligbygg.  
– Vi trenger høyhus med næringsvirksomhet i første etasje, og mellom 2.500-3.000 flere boliger i Drammen sentrum. Kafeer, puber og matvarehandel på gatenivå vil føre til et yrende folkeliv. 

NHO ønsker mini-Manhatten på Strømsø (dt.no, krever innlogging)

Gevinster for miljø og klima

En analyse Transportøkonomisk Institutt gjorde ved byggingen av Barcode i Oslo viste at konsentrasjonen av arbeidsplasser der reduserte behovet for bilkjøring tilsvarende 7300 bilturer hver dag. Det gir 12 tonn mindre CO2-utslipp.

Dette mener NHO Buskerud

 • I Drammen sentrum - der det er gangavstand til jernbanestasjonen - bør den planlagte boligbyggingen økes til nærmere 2500 boliger. 

 • Drammen har gode kommunikasjoner. Toget til Oslo går i dag hvert tiende minutt. For toget vestover mot Hokksund og Kongsberg må frekvensen økes til hver halvtime i rushtrafikken. Også de viktigste busslinjene må øke frekvensen. 

 • Foreslår kongresshotell på 30 etasjer og boligbygg med næringsvirksomhet på opptil 18 etasjer.

Kontakt oss