Invitasjon til samarbeidsmøte

Vurderer din kommune å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren?

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Gjennom dialog med markedet har det kommet frem behov for en felles kommunal referansearkitektur som kommuner i Norge kan bruke for nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer nå til et samarbeidsmøte med kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

Elever med PC i klasserom.

Foto: Ingun A. Mæhlum / Senter for IKT i utdanningen.

Publisert 06.02.17

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune.

Hold av 9.mars 2017!

Gjennom dialog med markedet (som dialogkonferanser eller en til en møter) har det kommet frem behov for en felles kommunal referansearkitektur som kommuner i Norge kan bruke for nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som trengs for å tilrettelegge. Vi har engasjert Bouvet til å utarbeide en helhetlig "nasjonal" digital brukerreise av oppvekstsektoren fra A-Å, samt at vi i felleskap har utarbeidet et forslag til referansearkitektur – basert på erfaringer gjennom behovskartlegging, og dialog/utviklingsprosjekter i samarbeid med leverandører. Referansearkitekturen har vært drøftet med premissgivere innen feltet.

Dette ønsker vi nå å presentere og drøfte med andre kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren. Målet er å "lande" på en felles referansearkitektur for kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

INVITASJON

Meld deg på HER

Mer detaljert program kommer i uke 8