Om NHO Buskerud

Publisert 28.05.16

Buskerud

NHO Buskerud er NHOs regionale servicekontor i Buskerud. Vi er fem ansatte og kontoret vårt ligger i Kreftings gate 37 i Drammen. Vår hovedoppgave er å fremme viktige næringspolitiske saker som opptar være medlemmer , og gi råd og veiledning til medlemsbedriftene. Vi arbeider dessuten med å gjøre regionen attraktiv og skape forståelse for næringslivets betydning for verdiskaping og velferd.

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380