Børge Brende fikk innspill fra NHO bedrifter i Buskerud

Protan i Lier var vertskap, når utenriksminister Børge Brende i følge med stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, møtte internasjonalt rettede NHO bedrifter fra Buskerud. Arenaen var en rundebords samtale, der bedriftene ga sine innspill på hva som er viktig at politikerne bidrar med i framtiden, for å styrke virksomhetenes utvikling.

#205

Astrid Green(Boost Global Innovation), Utenriksminister Børge Brende, Erik Øyno(Protan), Ole Kristian Ødegård(Jacobsen Elektro) og Didrik Eidsvig(DEFA). Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 05.09.17

Buskerud

Protan i Lier var i dag vertskap, når utenriksminister Børge Brende i følge med stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, møtte internasjonalt rettede NHO bedrifter fra Buskerud. Arenaen var en rundebords samtale, der bedriftene ga innspill på hva som er viktig at politikerne bidrar med i framtiden, for å styrke virksomhetenes utvikling.

Konserndirektør i Protan Erik Øyno innledet med å påpeke at først og fremst så var gode rammebetingelser hjemme nødvendig for også vekst ute. De andre bedriftene tilstede var DEFA ved eier Didrik Eidsvig, Jacobsen Elektro ved Managing director Ole Kristian Ødegård og Boost Global Innovation ved Administrerende direktør Astrid Green.

Et bedriftspanel sammensatt av så vidt forskjellige bedrifter ga en spennende dialog, med god bredde i sine innspill til Høyre politikerne.

I løpet av samtalen ble blant annet viktigheten av en nå normalisering av forholdet til Kina løftet, ikke bare på grunn av norsk næringsvirksomhet som allerede er etablert der, men også med tanke på Kina som fremtidig marked for norske produkter og næringsvirksomhet.

Det ble minnet om at produksjonsbedrifter som etablerer seg utenlands bidrar med å skape vekst og utvikling der, gjennom arbeidsplassene de skaper og bruk av lokale underleverandører. En oppfordring ble gitt om at midler fra Norge til utvikling, bør bindes opp i prosjekter, og at det i framtiden også tørres å satse på norske leverandører som utfører av disse prosjektene.

Innspill kom om behov for sterkere samordning av virkemiddelapparatet for bedrifter som etablerer seg utlandet. Ambassadørkorpset fikk skryt, og ble fremhevet som suksesskriterie for at Norske bedrifter spilles gode. 

Det ble gitt ros til regjeringens nylig lanserte eksportstrategi, og understreket at en må støtte opp om eksporten av norsk kunnskap, ved også å bli bedre til å bistå grundere og småbedrifter når de vil etablere seg i andre land og markeder.