De fleste handler hvitt

Jon Arild Ruud fra skattedirektoratet har besøkt oss i Drammen og holdt et meget interessant innlegg om svart arbeid i forbrukermarkedet. Ruud kom også med gode tips om punkter å sjekke når man som privatperson skal handle tjenester i et marked med mange tilbydere.

#205

Regiondirektør Grete Karin Berg sammen med Jon Arild Ruud fra skattedirektoratet og Baard Samuelsen, oldermann i Buskerud maler- og byggtapetsermesterlaug Fotograf: Margrethe Gjessing

Publisert 20.04.18

Buskerud

Jon Arild Ruud fra skattedirektoratet har besøkt oss i Drammen og holdt et meget interessant innlegg om svart arbeid. Hovedfokuset var  på forbrukermarkedet. Ruud kom også med gode tips for punkter å sjekke når man som privatperson skal handle tjenester i et uoversiktelig marked. 

De fleste privapersoner handler hvitt, eller ønsker å handle hvitt. Ruud viste til undersøkelse fra 2016 der 14 prosent svarte bekreftende da de ble spurt om de hadde kjøpt svart arbeid de siste to årene. At prisene ble lavere var den vanligste årsaken. De fleste kjøpte også svart ifra privatpersoner som de kom i kontakt med gjennom venner og bekjente. Svart arbeid ble definert som "arbeid som en betaler for kontant uten regning eller kvittering, arbeid der deler av betalingen holdes utenfor oppgjøret, eller hvis noen jobber for en regelmessig uten at en oppgir betalingen til skattemyndighetene".

Når dem som hadde kjøpt svart arbeid fikk spørsmål om beløpet de hadde brukt, svarte 64 prosent at det var mindre enn 6000 kroner. Altså det var mange som ikke visste at en privatperson årlig kan kjøpe tjenester til hjemmet på inntil 6000 kroner, uten at den som utfører arbeidet er skattepliktig. 

Her kan du lese mer om å handle hvitt.

Ruud erkjente at det kunne være vanskelig for en privatperson å få tilgang til nok informasjon for å sikre valg av en seriøs aktør, men kom allikevel med noen tips til forbukerne. Sjekk referanser, betal med kort, få kvittering, krev detaljert kontrakt(forbrukerrådet.no), spør om leverandøren har fag/svennebrev, se om leverandøren bærer HMS kort.

At de fleste privatpersoner handler hvitt er positivt. Men problemet er i dag mye større enn forbrukermarkedet alene. Arbeidslivskriminalitet er en av de største samfunnsutfordringene vi i dag står ovenfor. Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns -og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Det er gjerne utført organisert og baserer seg på å utnytte arbeidstakere. Det virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen vår.

Det norske samfunnssystemet er tillitsbasert og det er det noen som utnytter. Kriminelle aktører tilpasser seg myndightens krav ved blant annet dokumentforfalskning. Ruud fortalte at aktiviteten gjerne flytter når kontrollene økes i en bransje, over til en annen med mindre kontroll. Økonomisk gevinst går ofte til å finansiere annen kriminell virksomhet. 

NHO har kommet med med en tiltakspakke for arbeidslivskriminalitet. Vi jobber for å sikre fremtiden til de seriøse aktørene. De som betaler skatter og avgifter og bidrar til trygghet og velferd i samfunnet vårt. 

Det er ikke greit å handle svart. Du som forbruker kan gjøre ditt ved å stille krav til dem du handler ifra.

- og husk er prisen for god til å være sann, ja så er den som kjent gjerne det.