NHO Buskeruds bedriftsbesøk -  Ringerike

Areal, kraftforsyning, vanntilgang, kompetanse og datatilgang er alle viktige faktorer for et datalagringssenter. På Ringerike har de nok av dette. Hvordan man tiltrakk seg et datasenter samt utnyttelse av potensialet til skogindustrien var på programmet, da vi inviterte politikere til å møte Treklyngen, Ringerikskraft og Viken skog på Follum.

#205

Fotograf: Illustrasjon

Publisert 09.03.18

Buskerud

Areal, kraftforsyning, vanntilgang, kompetanse og datatilgang er alle viktige faktorer for datalagringssenter. På Ringerike har de nok av dette. I tillegg så ligger man sentralt til i forhold til resten av Europa. Så konkurransedyktig er Ringerike på disse faktorene, at de har danket ut resten av verden i kampen om å få det som nå blir Norges største datalagringssenter til Ringerike. Helt avgjørende var det at også at regjeringen fjernet den ufortusigbare maskinskatten. Prosjektet er allerede under utbygging og vil være i full drift etter påske. Her går det unna.

Det var en spennede fredag morgen da stortings, fylkes, kommune og ungdomspolitkere var samlet for å høre mer om utviklingen som skjer på Follum. Det er ingen plass i Norge som har så mye lettutbygget industriområde som Ringerike, slo Rolf Jarle Aaberg fra Treklyngen fast under sitt innlegg. Både datalagringssenter og utviklingen av skogindustrien var på programmet.

Ole Sunnset, konsernsjef fra Ringerikskraft holdt et innlegg om suksessfaktorer for etablering av datasenter. Han hadde med seg dagens beste motto; god alene best sammen. Sunnset fremhevet viktigheten av dette var resultat av et teamwork. Han viste til alle de involverte aktørene. Særlig fremhevet han Ringerike utvikling og Oslo Datacenter Location som essensielle i arbeidet. Flere arbeidsplasser skapes på Ringerike fordi man er best sammen.

Viken skog, Norges største skogsamvirke var representert ved Olav Bjella, organsisasjonssjef. Internasjonal skogindustri går som det griner, vi er inne i en global megtrend med økt fokus på bærekraft, miljø og klima og skogen spiller en viktig rolle. For at skogindustrien skal utnytte sitt potensiale, må man ha en verdikjede i verdensklasse, sa han. Viken Skog er involvert i over 40% i all tømmeromsetning i Norge.

Alle tre som holdt innlegg påpekte infrastruktur som kritisk faktor for utvikling. Oppstart av bygging av E16 og Ringeriksbanen innen 2021 var presisert som nødvendig. Olav Bjella sa det veldig godt, det er den dårligste delen av veien som bestemmer kapasiteten på lasten. Vi må gjøre hele veien like god.

Helt til slutt ble det løftet hvor viktig Lierstranda er som tømmerhavn på østlandet. Oppfordring kom til alle tilstedeværende om å følge opp nå med oppstart av regional planprosess, og å sørge for framtidig finansiering gjennom NTP.