Fordi du er bedriftseier og norsk

Publisert 21.11.16

Buskerud

Regiondirektør Per Steinar Jensen, NHO Buskerud

Rundt i landet vårt og i Buskerud finner vi bedrifter som gir arbeid til mange. Underskogen i norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter som gir liv og arbeidsplasser for mange på steder og i lokalsamfunn som betyr mye for oss alle. Ikke minst for de som bor rundt i bygdene i Buskerud.

Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. Men de skaper også verdier for den enkelte. Det er få ting som gir så mye verdi som arbeid. Uten arbeid i næringslivet ville det tatt kort tid før velferden vår var en saga blott.

For å kunne gjøre dette, skape verdier og arbeid rundt i bygdene våre, trenger disse bedriftene en politikk som styrker deres konkurransekraft. NHO har i mange år arbeidet med og fremmet krav til en bedre politikk for mindre bedrifter. Noe er forbedret, men mye gjenstår.

I noen dager nå har jeg reist rundt i Buskerud, besøkt bedrifter i bygdene og i lokalsamfunnene. Jeg har møtt de i Numedal, i Hallingdal, i Sigdal, på Ringerike, i Kongsberg og Drammen. Mange av disse bedriftene er eiet av norske eiere, noen i første generasjon og noen har overtatt bedriften fra sin far eller bestefar. Det er kvinner og det er menn.

Disse bedriftseierne hører hjemme i og er en del av bygda. De deltar i lokalsamfunnet, på skolen og i dugnad, - som alle andre. De setter sin ære i å gi arbeid, sikre lønnsomhet og levere gode produkter og tjenester som igjen sikrer bedriften i krevende markeder. Og konkurrentene er mange.

Noen gir arbeid til 50, andre til 20. Kanskje 100. Resultatet er at mange familier kan fortsette å leve og bo på mange steder i Buskerud hvor det er langt til det meste. Ja det gir faktisk mening for mange til å bo og leve akkurat der de bor. Alternativet hadde vært å pendle eller flytte til byen.

Jeg vet at disse eierne tar rollen sin på alvor. De kjenner ansvaret og de holder ut i kamp om marked mot konkurrenter som har andre rammevilkår enn de selv. Jeg vet også det er krevende når markeder svikter og det er nødvendig med nedbemanninger og omstilling. Gjennom mine mange år for næringslivet i Buskerud er dette noen av mine helter.

Men alles helter er de ikke. Politikerne i her i landet har bestemt at fordi du er norsk og eier en bedrift skal du ha en særskilt straffeskatt. En skatt som ingen andre eiere i Norge har. Utenlandsk eiere av bedrifter i Norge får ikke denne skatten. Fond eller andre institusjonelle eiere og banker som eier bedrifter i Norge får heller ikke denne skatten. Men fordi de er norske og eier en arbeidsplass for noen, maskiner og produksjonsmidler,som gir verdifulle arbeidsplasser i bygd og by, og som de, eierne,  ønsker å ta vare på og videreutvikle til trygge og gjerne flere arbeidsplasser straffes de på denne måten. En skatt bare fordi de eier bedriften, maskinene og arbeidsplassene.

Jeg har forsøkt å forstå hvorfor det er slik, men jeg gjør det ikke. Hvorfor eiere skal behandles så ulikt i sammen land. Og de som kommer dårligst ut er altså de som satser liv og helse og penger på sin egen bedrift i sin egen bygd og sitt eget land. Noen gange lurer jeg rett og slett på om vi ikke vil ha norsk bedriftseiere rundt i landet. Men jeg vet jo ikke.