Regiondirektør Grete Karin Berg med ønsker om en God Jul

Vår viktigste oppgave er fornøyde medlemsbedrifter. Bedrifter som opplever å ha rammebetingelser, som gjør det enkelt å være jobbskaper. Det er bedriftene som har skoene på og vet hvor de trykker. Vi har derfor lagt bak oss et år med mange bedriftsbesøk, og møter mellom politikere og næringsliv. Vi har prøvd å vise fram hvem som er næringslivet. Små og store bedrifter. Bedrifter på steder og i lokalsamfunn som betyr mye. Bedriftene som skaper viktige verdier for samfunnet og sikrer den velferden vi har i dag.

#205

Fotograf: NHO

Publisert 22.12.17

Buskerud

Vår viktigste oppgave er fornøyde medlemsbedrifter. Bedrifter som opplever å ha rammebetingelser, som gjør det enkelt å være jobbskaper. Det er bedriftene som har skoene på og vet hvor de trykker. Vi har derfor lagt bak oss et år med mange bedriftsbesøk, og møter mellom politikere og næringsliv. Det skal vi fortsette med i 2018. Vi har prøvd å vise fram hvem som er næringslivet. Små og store bedrifter. Bedrifter på steder og i lokalsamfunn som betyr mye. Bedriftene som skaper viktige verdier for samfunnet og sikrer den velferden vi har i dag.

Vi legger bak oss et valgår. Mange viktige saker ble løftet, og vi opplevde gjennomslag på flere fronter, men vi har også saker å forfølge i 2018.

Særlig gledelig er det at Maskinskatten fjernes. Dette er en uforutsigbar skatt på arbeidsplasser som har skremt bort utenlanske investorer, og skapt usikkerhet for etablerte bedrifter. For enkelte bedrifter har skatten betydd forskjell mellom overskudd og underskudd. Det var hyggelig med alle positive tilbakemeldinger fra medlemmene våre når statsbudsjettet var i havn, og dette ble kjent. Takk for det.

Ved hjelp av bedriftene som deltok på våre valgkamparrangement tok vi opp viktigheten av Ringeriksbanen og ny E16 med oppstart i 2021 og at det kom tilstrekkelig med planmidler i statsbudsjettet 2018. Det var godt å få viktige planmidler tilført. Vi skal fortsette å kjempe for at det blir byggestart i 2021. To tog i timen mellom Kongsberg og Drammen og under en time til Oslo var en viktig sak. Vi kommer til å følge opp dette også i 2018.

Ferske tall fra økonomibarometeret for 4.kvartal 2017 viser at jobbveksten i Buskerud er sterkere enn i hele landet sett under ett. Det er klart flere bedrifter som planlegger å øke sysselsettingen enn å nedbemanne. Det er godt nytt at bedriftene i Buskerud er optimistiske med hensyn til markedssituasjonen og at det skapes flere jobber i fylket vårt. Dette er en positivitet vi skal jobbe for å ivareta, og trend vi skal stå på for å styrke i 2018.

Vi i NHO Buskerud tror at gjennom samarbeid med andre oppnår vi mer. Vi takker alle samarbeidspartnere og ser fram til et like godt år sammen i 2018.

Allrede den 8. januar sparker vi igang året med regional årskonferanse og vorspiel til NHO sin årskonferanse den 9 januar. Verdien av arbeid er tema. Flotte medlemsbedrifter skal på scenen, og fortelle om seg som jobbskaper. Vi ser fram til å treffe medlemsbedrifter og andre da.

Førnøyde medlemsbedrifter er som nevnt vår viktigste oppgave. Det er våre medlemmer som skaper jobber og sikrer velferden. Vi gleder oss til 2018, og er klar til å stå på videre for bedriftene i Buskerud. Vi gleder oss til samtalene med dere, men ikke minst oppgavene og oppdragene dere gir oss.  

Jeg ønsker dere alle en riktig God jul og et godt nyttår.