Gratulerer nye svenner og mestere!

Tradisjon tro var det utdeling av svennebrev og mesterbrev i Drammens teater den 30. april. Håndverkets dag i Drammen er en flott tradisjon. -Du som nå har mottatt ditt kompetansebevis, svennebrev eller mesterbrev har nådd et mål som du sikkert har sett frem til og gledet deg til, sa en stolt Grete Karin Berg fra NHO Buskerud i sin gratulasjon til dem som mottok sitt bevis.

#205

Fotograf: Grete Karin Berg

Publisert 02.05.18

Buskerud

Tradisjon tro var det svennebrev og mesterbrev utdeling i Drammens teater den 30. april. Håndverkets dag i Drammen er en flott tradisjon, og jeg er veldig stolt over at jeg på vegne av NHO Buskerud fikk delta på denne anledningen. Dette arrangementet er noe Drammen har til felles med mange andre byer. Rundt omkring i hele landet hedres nye svenner og mestere på en høytidelige og verdig måte. Enn skjønt, det skal noe til å matche denne historiske og spesielle måten, slik det gjøres her i Drammen.

Du som nå har mottatt ditt kompetansebevis, svennebrev eller mesterbrev har nådd et mål som du sikkert har sett frem til og gledet deg til, et mål på vei mot nye mål. Gratulerer med dagen til alle sammen! 

En ting er helt klart: Bedriftene i Buskerud og resten av landet trenger dere alle sammen! Det er et stort behov for dere med svennebrev og mesterbrev i næringslivet i Norge. Seks av ti av NHOs bedrifter i Buskerud har et udekket kompetansebehov, seks av ti bedrifter i Buskerud har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring.

Vi heier frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter.

Regjeringen har uttalt at 2018 skal være yrkesfagenes år og bevilger i år 70 millioner kroner for å styrke arbeidet med å rekruttere læreplasser i fylkene, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og til 638 nye studieplasser i fagskolene.

Fagarbeiderne har vært viktige for å bygge landet og vil fortsette å være det. Norge kan takke dyktige fagarbeidere blant annet for at vi bygger gode boliger og effektiv infrastruktur, at vi kan gi godt verdig stell og omsorg til våre eldre og at vi innbyggere kan kjøpe tjenester med god kvalitet. Dyktige og kompetente yrkesfagarbeidere er, og blir, helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Det går også riktig vei i arbeidet med å skaffe læreplasser. Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere elever har fått læreplass i 2017 enn året før.

I NHO er vi opptatt av og glade for å kunne støtte framtidens arbeidstagere, og vi jobber aktivt sammen med LO og andre organisasjoner for at det skal bli utdannet arbeidstakere som de ulike bedrifter og bransjer trenger.

Vi vet ikke helt hvordan framtiden kommer til å se ut, men vi står ovenfor store endringer både i både arbeidsliv, dagligliv og med bruk av ny teknologi. For å kunne henge med på framtidens utvikling må vi ha evne til å tilpasse oss endringer raskt.  

Selv om vi ikke helt vet hvordan fremtiden ser ut, vet vi hvem som er framtiden – det er DERE, kjære svenner og mestere! Dere skal videre i livet, noen av dere skal kanskje ta mer utdanning, mange av dere skal begynne å jobbe.

 Å starte i den første ordentlige jobben, er et av livets milepæler, ikke en sommerjobb, men den første ordentlige jobben!

Jeg håper hver og en av dere har hatt en god og inspirerende læretid, hvor du har fått prøvd deg på et bredt spekter av muligheter og utfordringer, slik at du er rustet til å møte arbeidslivet. Lærlingemodellen har lange tradisjoner i Norge og dere føyer dere inn i rekken av de som har fullført læretid i flere hundre år. 

Faglig har du nådd et mål, men jobb og utdanning handler jo om mer enn å beherske faget.

Det sosiale på arbeidsplassen skal helst fungere godt. Det skaper god læring og utvikling for deg og resultater for bedriften.

Vi i NHO jobber for at det skal være et seriøst og ordentlig arbeidsliv i Norge, at bedriftene har alt på stell når det gjelder å betale skatt, arbeidsgiveravgift og moms til samfunnet. Penger som skal gå til å sikre velferden i landet vårt.

 Vi jobber for at bedriftene skal ha lærlinger og at ansatte blir godt ivaretatt, at det legges vekt på helse, miljø og sikkerhet, at Arbeidsmiljøloven følges.

Vi jobber for at offentlig sektor helst skal kjøpe varer og tjenester fra godkjente lærebedrifter, at hver og en av oss skal handle hvitt og at bedrifter som kjøper av hverandre skal kjøpe fra seriøse bedrifter. 

Gjennom den såkalte «norske modellen» jobber partene i arbeidslivet sammen med myndighetene om viktige mål for et seriøst arbeidsliv i Norge.

Resultatet av den norske modellen er høy yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid. NHOs arbeidsgiverbarometer 2017 viser at ni av ti NHO-bedrifter mener at samarbeidet mellom tillitsvalgte og bedriftens ledelse er positivt for bedriften. I arbeidet med å skape jobber er samarbeidet som skjer på bedriftene hver dag noe av det aller viktigste vi har – og det må bevares.

Du blir en del av dette arbeidslivet nå. Tenk på disse positive tingene når du går på jobb. Det vil komme dager som er gode og det vil helt sikkert komme dager som ikke er så gode.

Men prøv allikevel å tenk på at du er del av noe større. Ta initiativ og bidra til å skape en god arbeidsplass og hverdag der du er. Du kan bidra til å styrke din bedrift og dermed din egen arbeidsplass. Vi er heldige her i Norge, som kan få jobbe på arbeidsplasser som skaper verdier nå og for fremtiden.

Og en annen viktig ting; nå er det deres tur til å ta vare på nye lærlinger. Dere som nylig var i samme situasjon har de beste forutsetninger for å gjøre hverdagen litt bedre for de som kommer etter dere! Jeg vil tro at mange av dere en gang i fremtiden kommer til å etablere deres egne bedrifter. Det er en spennende reise, og landet vårt trenger flere private bedrifter som kan skape verdier og arbeidsplasser. Den solide kombinasjonen av høy fagkunnskap og leder- og etablererkompetanse gjennom utdanningen til mester er stort fortrinn hvis du skal starte opp egen bedrift.

Jeg ønsker også å rette en spesiell takk til lærebedriftene. Uten dere vil det ikke bli fagutdanning på dette nivået. Den jobben offentlige og private virksomheter gjør ved å ta imot ungdom og voksne og sørge for strukturert opplæring på vei mot svennebrev er helt uvurderlig. Dere viser et samfunnsansvar det står stor respekt av, og som enda flere bør anerkjenne ved å velge nettopp dere som leverandører.

Jeg ønsker hver og en av dere lykke til både med arbeidet og livet videre!

 Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud.