Her er NHO Buskerud sine reaksjoner på NTP 2018 - 2029

Det er positivt regjeringen viser vilje til å gjennomføre viktige prosjekter i vår region, men det er fortsatt litt å gå på. Det må blant annet bevilges tilstrekkelig med planmidler også for 2018/19 for Ringeriksbanen.

Regin direktør NHO Buskerud Grete karin Berg

Regiondirektør NHO Buskerud Grete Karin Berg

Publisert 06.04.17

Buskerud

Ringeriksbanen:

NHO Buskerud er glad for at regjeringen bekrefter gjennomføring av Ringeriksbanen med byggestart i 2021/22, men vi er opptatt av at denne noe utsatte byggestarten ikke gjør at planleggingen kjøres inn på et sidespor. Fellesprosjektet planlegges etter avtale med alle berørte kommuner med «Statlig plan» og prosjektet er så langt  et godt eksempel på effektivisering av planprosesser. For å sikre effektiv planlegging videre og avklaringer lokalt er det svært viktig at tilstrekkelig planleggingsmidler blir bevilget også for 2018/19 selv om byggestart er noe utsatt.

Banen mellom Kongsberg og Drammen

Det er skuffende at NTP 2018-2029 ikke nevner de nødvendige forbedringene i jernbanen mellom Kongsberg og Drammen i det hele tatt. Kongsberg er Norges tredje største industrikommune og er vertskap for noen av landets fremste og største eksportbedrifter. Kongsbergindustrien er så viktig sett i nasjonal sammenheng at Næringsdepartementet har gitt den rollen som en av tre “omstillingsmotorer” som skal bidra til å omstille norsk industri fra oljeavhengigheten. Skal eierne, som både er norske og utenlandske, bidra til å sikre videre vekst i norsk industri, må de oppleve at også jernbanen til Kongsberg blir prioritert når det skal investeres i nasjonal infrastruktur. Industrien er avhengig av tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft fra et bredere omland, og en nærmere tilknytning til Drammen og Oslo-regionen som følge av forbedret samferdselsinfrastruktur vil øke mulighetene for dette.

NHO Buskerud vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å løfte banen mellom Drammen og Kongsberg inn på listen over prosjekter i NTP 2018-2029 som trenger nødvendig planlegging og forbedringer, slik at vi får en frekvens på to tog i timen. I tillegg til å satse på forbedret infrastruktur, er det viktig å sikre et høyfrekvent tilbud gjennom statens kjøp av persontransporttjenester fra NSB." 

Vesentlige forutsetninger for gjennomføring av Buskerudbypakke 2 er ikke tilstede og lokalpolitikerne har fått pakken tilbake:

NHO Buskerud fortviler over bevilgningene til drammensregionen, og krever nå at lokale og regionale politikere handler raskt, ikke minst for å berge lokale belønningsmidler til kollektivtransport.

Bompenger er nødvendig for å sikre bedre infrastruktur og gode kollektivløsninger. Vi frykter for konsekvensene hvis det ikke kommer nye løsninger straks. Nå er det nødvendig at næringslivet støtter politikerne i deres arbeid med å få til nye, gode løsninger for drammensområdet.